W roku akademickim 2018/2019 finał X edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w poniedziałek, 3 czerwca 2019roku w Krakowie (spotkanie przy wejściu do nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33A w Krakowie o godzinie 10:50, rejestracja finalistów od 10:00).

Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do piątku, 31 maja 2019 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Indywidualne zgłoszenia do finału X edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 29 maja 2019 roku pocztą elektroniczną w formacie Wordza poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w X edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 31 maja 2019 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.

Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy,może być napisana na jeden z następujących tematów:

 1. Interpretacja umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej
 2. Prawo rzymskie a nowożytne ograniczenia prawa własności w interesie publicznym
 3. Swoboda testowania a forma testamentu – perspektywa prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Krakowa będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:00.

Finał rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.

W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:

 1. konkursprawarzymskiego.pl
 2. rzym.amu.edu.pl
 3. http://ihp.wpia.uw.edu.pl/katedra-europejskiej-tradycji-prawnej/prawo-rzymskie-a-swiat-wspolczesny/
 4. law.uj.edu.pl/users/kprz/
 5. http://www.praworzymskie.ug.edu.pl

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zalecana literatura obejmuje:

 1. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018;
 2. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.

Nagroda główna to sześciodniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlegają kontroli sądowej.

 

 regulamin konkursu

 

 

Zapraszamy na gościnny wykład Profesora Davida Forte "The Morality of Positive Law", który odbędzie się we wtorek 21 maja, w sali 110 (Przewiązka), ul. Św. Anny 6, o godzinie 11.30. Myślą przewodnią wykładu będzie perspektywa sędziowska - w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu moralności prawa stanowionego i dążeniu do prawa naturalnego. Profesor David Forte, prawnik, absolwent Harvardu, Columbii, Manchester University oraz Toronto University, wykładowca Uniwersytetów Cleveland oraz Princeton - jest obecnie stypendystą Fulbrighta - Distinguished Fulbright Chair Uniwersytetu Warszawskiego. Był doradcą administracji prezydenta Reagana przy ONZ oraz Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Był też doradcą (consultor) Papieskiej Rady ds. Rodziny za pontyfikatów Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim, później przewidziana jest dyskusja.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Kanonicznego "Utriusque Iuris" zorganizowało na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 10-11 maja 2019 roku ogólnopolską konferencję naukową nt. "Wyzwania współczesności w perspektywie prawa rzymskiego". 

Dnia 7 maja 2019 roku odbył się trzeci, finałowy etap konkursu przedmiotowego z prawa rzymskiego. Konkurs organizowało Koło Naukowe Prawa Rzymskiego TBSP UJ wraz z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ.

Laureatami zostali:

 • I miesce - Tomasz Dzyr i Helena Kozak
 • II miejsce - Bartłomiej Krupowicz
 • III miejsce - Jadwiga Szlag i Karol Wojtkowski

Gratulacje!!!

I liczymy na sukces naszych reprezentantów w finale X jubileuszowej edycji Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" w Krakowie w poniedziałek, 3 czerwca 2019 roku.

konkurs2019.jpg

Co trwałego jest w pracy prawnika? Kto jest wielkim prawnikiem? Jakie są kryteria takiej oceny dla opowiadania o kimś historii? Co z nas ma szansę pozostać? Czy przyda się innym lub komuś posłuży?

 

Dzieło naukowe? Jak trwałe?

Uczniowie? Instytucje? 

 

Prof. Franciszek Longchamps de Berier (1912-1969) był pomysłodawcą i inicjatorem powstania Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Teraz Instytut obchodzi jubileusz 50 lat istnienia.

program2019.jpg

 

Konferencja w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

PiP program 20 05 2019 FIN kopia

Na ten temat cały nowy numer „Państwa i Prawa” nr 5 z 2019 roku.

„Czym się właściwie zajmują nauki prawne? Co jest ich celem? Jakie są drogi ich postępowania? Na czym tu polegają wyniki i jaką miarą mierzyć ich wartość? Jaki jest walor pojęć, które są w obiegu w życiu prawnym (pojęć badanych), jaki walor tych, którymi się posługują nauki prawne (pojęć badawczych), i jak się one mają do siebie? Wreszcie czym jest prawo?” (F. Longchamps, Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968, s. 7.)

profesor.jpg

Prof. Franco Salerno (2009) – profesor prawa rzymskiego specjalizujący się w rzymskim prawie publicznym, historii konstytucji rzymskiej; profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Cassino.

Locandina 20maggio

 

Bibliografia prac prof. Franco Salerno

W Pekinie nakładem Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) ukazała się książka, przygotowana na podstawie prac 3. Seminarium chińsko-polskiego o prawie porównawczym: Theory and Practice of Codification: the Chinese and Polish Perspectives (eds. Chen Su, F. Longchamps de Bérier, P. Grzebyk, Beijing 2019). Artykuły polskich autorów ogłoszono po angielsku ze streszczeniem w języku chińskim, artykuły chińskich autorów ogłoszono po chińsku ze streszczeniem w języku angielskim.

ksiazka2019

 

Spis treści (PDF)

1 temat konferencji

W Instytucie Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie odbyło się 25 kwietnia 2019 roku już IV Chińsko-Polskie Seminarium Prawa Porównawczego. Tym razem za temat wybrano "The Theory and Practice of Contract Law". W seminarium prócz uczonych z CASS wzięli udział profesorowie pekińskich uniwersytetów: Tsinghua University, China University of Political Science and Law oraz University of International Business and Economics. Polskę reprezentowali uczeni prawnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Delegacji polskiej przewodniczyli dziekani WPiA UJ prof. Jerzy Pisuliński i WPiA UW prof. Toamsz Giaro oraz prof. Ewa Rott-Pietrzyk z WPiA UŚ.

7 polscy uczestnicy seminarium chinsko polskiego w CASS

 

Obrady otwiera dziekan WPiA UJ prof. Jerzy Pisuliński.

2 dziekan Pisulinski otwiera konferencje

 

 

Referaty przedstawili z Uniwersytetu Jagiellońskiego (w kolejności wystąpień):

 

3 referat FLB

ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, Contract and Planning. Civil Law Tradition on Expectations of Contracting Parties

 

4 referat JP

prof. Jerzy Pisuliński, Adaptation of Contracts to New Circumstances

 

5 referat M Kucka

dr Michał Kućka, Bitcoin as an Object of Performance. Polish Private Law Perspective

 

6 krakowska delegacja w CASS

 

Następnego dnia, 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Instytutu Prawa Chińskiej Akademiii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie doszło do spotkania polskiej delegacji z organizatorami konferencji, poświęconego dalszym kierunkom wzajemnej współpracy, do której został właśnie włączony Uniwersytet Śląski.

8 obrady

9 polscy i chinscy uczestnicy w rozmowach o przyszlej wspolpracy

10 przed CASS wszysycy Polacy

 

 

Program IV seminarium chińsko-polskiego, 25 kwietnia 2019 roku:

09:00-09:30  Opening Ceremony

 Chairperson: Dr. Chen Guoping, Deputy Director of Institute of Law, CASS

 Speakers:

1: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

2:Prof. Jerzy Pisuliński, Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University

3: Prof. Chen Su, CASS Member and Director of Institute of Law, CASS

 

09:45-12:00  Session One  Status and Principles of Contract Law

Chinese Moderator: Prof. Mo Jihong, Director of Institute of International Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Jerzy Pisuliński,Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University

 

Speaker 1: Prof. Li Yongjun, China University of Political Science and Law

Topic: The Structure of Contract in the External and Internal System of Civil Law

 Speaker 2: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Freedom of Contract in its Political Context

Speaker 3: Prof. Han Shiyuan, Tsinghua University

Topic: Development of Contract Law by the Supreme People's Court of the PRC

Speaker 4: Prof. Xie Hongfei, Institute of Law, CASS

Topic: The Integration of Civil and Commercial Issues in the Section of Contract in Chinese Civil Code

Speaker 5: Prof. Yi Jun, China University of Political Science and Law

Topic:On the Contextual Relationships of Basic Principles in the Contract Law in China

Comments and Discussion

   

13:30-15:20    Session Two The Perfection of the Contract Law Rules

Chinese Moderator: Prof.Xie Hongfei, Institute of Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

 

Speaker 1: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

Topic: Contract and Planning. Civil Law Tradition on Expectations of Contracting Parties

Speaker 2: Prof. Su Haopeng, University of International Business and Economics

Topic: Rules on How Standard Terms Entering into a Contract

Speaker 3: Prof. Jerzy Pisuliński, Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University

Topic: Adaptation of Contracts to New Circumstances

Speaker 4: Prof. Zhu Guangxin, Institute of Law, CASS

Topic:Legislative Improvement of China’s Remedy System for Breach of Contract

Speaker 5: Prof. Ewa Rott-Pietrzyk, University of Silesia in Katowice

Topic: The Significance of Trust and Reasonable Expectations in Contracts

 ※  Comments and Discussion

 

15:30-17:20    Session Three  Relationships Between Contract Law 

and Other Laws

Chinese Moderator: Prof. Zhu Guangxin, Institute of Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

Speaker 1: Associate Prof. Piotr Grzebyk,Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Freedom of Contract and a Personal Scope of Labour Laws

Speaker 2: Assistant Prof. Małgorzata Pohl-Michałek,University of Silesia in Katowice

Topic: The Impact of the Article 95 CISG State ReservationCase Study        

Speaker 3: Dr. Maximilian Piekut, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Legal Nature of Emissions Allowances Trading

Speaker 4: Assistant prof. Anna Helena Lichosik, University of Silesia in Katowice

Topic: Bitcoin Legal Classification in Polish Law

Speaker 5: Assistant prof. Michał Kućka, Jagiellonian University

Topic: Bitcoin as an Object of Performance. Polish Private Law Perspective

 Comments and Discussion

 

17:20-17:40    Closing Ceremony

 Chairperson: Prof. Xie Zengyi, Director of Department of Research Coordination and International Cooperation, Institute of Law, CASS

Speakers:

1: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

2: Associate Prof. Piotr Grzebyk,Head of the Polish Research Centre for Law and Economy of China, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

3: Prof. Mo Jihong, Director of Institute of International Law, CASS

4: Prof. Zhou Hanhua, Deputy Director of Institute of Law, CASS

 

Wreszcie mamy wiadomości o studiach proponowanych przez China-EU School of Law na China University of Political Science and Law w Pekinie!!!

Liczba miejsc nie jest nieograniczona, dlatego koordynator ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier przygotuje chętnym rekomendacje po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń. Udzieli też wszelkich informacji, podobnie jak Koło Prawa Chińskiego na WPiA UJ.

Co prawda oficjalna data składania aplikacji to 1 czerwca 2019 roku, chętni do wyjazdu proszeni są o zostawienie CV i listu motywacyjnego do 8 kwietnia 2019 roku w sekretariacie katedr historyczno-prawnych, czyli w pokoju 131 [dawny 3] przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

najpopularniejszy program

nowy program

 oraz jego opis

najbardziej prestiżowy program

mediolan2018.jpgW Mediolanie ponad 200 osób – w tym wielu dziennikarzy – przysłuchiwało się w piątek, 14 grudnia 2018 roku obradom po włosku i angielsku nt. „Sovranità, democrazia e libertà” („Suwerenność, demokracja i wolność”), podczas których z referatami wystąpiło pięciu profesorów prawa rzymskiego:

prof. Gabor Hamza (Uniwersytet Budapesztański) Costituzione, diritti e sovranità popolare

ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (Uniwersytet Jagielloński) L'identità giuridica e nazionale: la tolleranza e il pluralism,

prof. Johannes Michael Rainer (Uniwersytet w Salzburgu) Montesquieu: perdita di identità e decadenza

prof. Umberto Vincenti (Uniwersytet Padewski) La nuova religione dei diritti umani.

Prof. Giuseppe Valditara (Uniwersytet w Turynie) konferencję zorganizował, wprowadził do niej referatem programowym i podsumował całość osobnym wystąpieniem.

 

Obrady odbywały się one w pięciu panelach kolejno po sobie następujących.

 locandina.jpg

 

Section 1: Identity and immigration - Moderator: Marcello Foa, President of “Rai” (Italian National broadcasting company) 

1) The principles

Mario Comba (Italy), Professor of Comparative Public Law, Univ. Torino: The Constitutional Identity of the States Members of the European Union (L’identità costituzionale degli Stati membri nell’Unione europea)

Giampaolo Azzoni (Italy), Professor of General Theory of Law, Univ. Pavia: The Conditions for Hosting at the Origins of the Western World (Le condizioni dell'ospitalità all'origine dell'Occidente)

Michael Johannes Rainer (Austria), Professor of Comparative Civil Law and Dean of the Faculty of Jurisprudence, Univ. Salzburg: Montesquieu: Loss of Identity and Decadence.

2) The reality

PaulCoyer (USA), Research Professor, Institute of World Politics, Washington, D.C.;

Associate Professor, École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, France: Nationalism and National Identity, in the Context of European-American Relations: What It Means ‘Being American’

Janet Reznicek (Germany), Researcher of Civil Law, Univ. Salzburg: Citizenship and National Identity. Examples: Germany, Austria, Canada

Paulina Neuding(Sweden), Editor-in-chief of “Kvartal”, Stockholm: Europe and Mass Immigration – a Challenge to Liberalism

Mordechai Kedar(Israel), Professor of Arabic, Islam and Middle East Issues, Bar Ilan University, Tel Aviv; member of the International Institute for Migration and Security Research (IIMSR): Islamic Views about Migration

Section 2: Rights and sovereignty of the people - Moderators: Pietro Senaldi, Editor-in-chief of “Liberoquotidiano”

Umberto Vincenti (Italy), Professor of Roman Law, Univ. Padova: The New Religion of Human Right (La nuova religione dei diritti umani)

Raimondo Cubeddu (Italy), Professor of Political Philosophy, Univ. Pisa: The Conservative State between Duties of the Citizens and Hypertrophy of the Human Rights (Stato liberale fra doveri civici e ipertrofia dei diritti umani) 

Ludovico Mazzarolli (Italy), Professor of Constitutional Law, Univ. Udine: Fundamental Rights and Citizenship (Diritti fondamentali e cittadinanza)

Gabor Hamza (Hungary), Professor of Roman Law and Comparative Legal History: Constitution, Rights and Sovereignty of the People

John Tasioulas(United Kingdom), Professor of Politics, Philosophy and Law, King’s college, Londra: Human Rights Overreach 

Alessandro Bernasconi (Italy), Professor of Criminal Procedure Law, Univ. Brescia: Political Acts between National Interest and Jurisdiction (Gli atti politici fra interesse nazionale e giurisdizione)

Section 3: Economy and sovereignty - Moderators: Rebecca Lowe, Institute of Economic Affairs,and Juliet Samuel, journalist at The Telegraph 

Giampio Bracchi (Italy), President Emeritus of the Foundation of “Politecnico Milano”: International Finance and National Politics (Finanza internazionale e politiche nazionali)

Francesco Manfredi(Italy), Professor of Business Administration and Acting Dean Univ. Jean Monnet, Bari: Territorial Systems, Socio-Economical Development and Sovereignty (Sistemi territoriali, sviluppo socio-economico, sovranità)

Helen Thompson(United Kingdom), Professor of Political Economy, Univ. Cambridge: Whether Britain could have stayed in the European Union

Section 4: Democracy and sovereignty of the people - Moderators: Marco Cremonesi, journalist at Corriere della Sera 

Francesco Cavalla (Italy), Professor Emeritus of Philosophy of Law, Univ. Padova: Who Are the ‘Sovereign People’? (Chi è il ‘popolo sovrano’?)

Franciszek Longchamps de Berier (Poland), Professor of Roman Law, Univ. Krakow: Title in pending

Nicolò Zanon (Italy), Professor of Contitutional Law, Univ. Milano, Judge of the Constitutional Court: Judges and Law (Giudici e legge)

Richard Ekins (United Kingdom), Associate Professor in the Faculty of Law, Univ. Oxford; director of the Programme for the Foundations of Law and Constitutional Government, Univ. Oxford; Head of Policy Exchange's Judicial Power Project: Self-Government in an Age of Over-Mighty Courts

Francisco de Borja López-Jurado (Spagna), Professore di Derecho administrativo, Univ. Navarra: The Search for Meaning in Democratic Decision-Making: the Legal Traceability Method

 

Section 5: The sovereignty of the people and the supranational institutions - Moderator: Alessandro Galimberti, journalist at “Il Sole 24ore”

Guglielmo Verdirame (United Kingdom), Professor of International Law, King's College, London: Sovereignty and International Law

Paolo Becchi(Italy), Professor of Philosophy of Law, Univ. Genova: The Two Concepts of Sovereignty, the Crisis of Globalization and the Reinassanceof the National State (Le due idee di sovranità, la crisi della globalizzazione e la reinassancedello stato nazionale)

Maria Cahill (Eire): Professor of Constitutional Law, Univ. Cork: Supranationalism and Sovereignity

Douglas Murray (United Kingdom), Writer: The strange death of Europe

 mediolan2018b.jpg

 

Artykuły prasowe:

corriere15122018.jpglibero15122018.jpg

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2019