Wreszcie mamy wiadomości o studiach proponowanych przez China-EU School of Law na China University of Political Science and Law w Pekinie!!!

Liczba miejsc nie jest nieograniczona, dlatego koordynator ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier przygotuje chętnym rekomendacje po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń. Udzieli też wszelkich informacji, podobnie jak Koło Prawa Chińskiego na WPiA UJ.

Co prawda oficjalna data składania aplikacji to 1 czerwca 2019 roku, chętni do wyjazdu proszeni są o zostawienie CV i listu motywacyjnego do 8 kwietnia 2019 roku w sekretariacie katedr historyczno-prawnych, czyli w pokoju 131 [dawny 3] przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

najpopularniejszy program

nowy program

 oraz jego opis

najbardziej prestiżowy program

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020