Portal "Wszystko co najważniejsze" pod redakcją prof. Michała Kleibera opublikował uwagi prof. Wojciecha Dajczaka i ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier o konkursach przedmiotowych i powodach zainteresowania prawem rzymskim w ramach prawoznawstwa. Wszystko w związku z tym, że zakończyła się już ósma edycja Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny". Reakcje na artykuł dowodzą, że zagadnienie interesuje nie tylko osoby z prawem rzymskim związane...

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-prof-franiszek-longchamps-de-berier-prof-wojciech-dajczak-prawo-rzymskie/

 

 Międzynarodowe seminarium badawcze europejskiej komparatystyki prawa prywatnego

„IURA PRIVATA IN COMPARATIONE”

27 – 28 czerwca 2017 r., Frankfurt nad Odrą

Europejski Uniwersytet Viadrina, Logensaal 

 
Konferencja "Odpowiedzialność za długi spadkowe”
organizowana przez Stowarzyszenie Notariuszy RP
 
Warszawa, dnia 23 czerwca 2017 roku
 
 
Godz. 10.30 – 10.50 „Aspekty kolizyjne odpowiedzialności za długi spadkowe” – prof. dr hab. Maksymilian Pazdan 
 
Godz. 10.50 - 12.20 PANEL I: Ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe.
  1. „Rzymska siatka pojęć prawa spadkowego a ograniczenia odpowiedzialności za długi" – ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
  2. „Reżim odpowiedzialności spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego i obdarowanego za zachowek” – prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz
  3. „Odpowiedzialność za długi spadkowe spadkobiercy pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej” – dr Jakub Biernat 
 
Godz. 12.50 - 14.20 Panel II: Zaspokajanie długów spadkowych przy ograniczeniu odpowiedzialności
  1. „Porządek zaspokajania długów spadkowych” – dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk.
  2. „Akcesoryjne zabezpieczenia wierzytelności a ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe” – prof. dr hab. Jacek Górecki
  3. „Zarzut ograniczenia odpowiedzialności - przesłanki materialnoprawne i proceduralne” - dr Bartosz Kucia 
 
Godz. 15.00 – 16.30 PANEL III: Przyszłość systemu odpowiedzialności za długi spadkowe
  1. „Założenia systemu odpowiedzialności za długi spadkowe w projekcie kodeksu cywilnego” - dr Grzegorz Gorczyński
  2. „Konieczność zmiany systemu odpowiedzialności za długi spadkowe” – prof. dr hab. Fryderyk Zoll 
 
 

Finał VIII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

 

 

Dnia 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał VIII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), prof. Tomasz Giaro (UW), dr Aleksander Grebieniow (UW), ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, dr Maciej Szymura (UWr), prof. Jacek Wiewiorowski (UG), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

 

Finaliści w liczbie 14 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych. W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

 

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatami VIII finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce – Sebastian Juszczak (UW)

II miejsce – Krzysztof Dwiecki (UAM)

 

Miejsca trzeciego nie przyznano. Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu, który ma się odbyć najprawdopodobniej we wrześniu 2017 roku.

 

Z radością informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej uhonorowała doktora Grzegorza Blicharza. Pracownik naszej Katedry jest laureatem prestiżowego Stypendium START. Wyróżnienie przyznano 100 najzdolniejszym młodym uczonym, reprezentującym wszystkie dziedziny nauk, którzy - choć dopiero rozpoczynają karierę naukową - mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Stypendium ma na celu zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Doktor G. Blicharz jest jednym z trojga prawników w tym gronie: http://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2017/

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Nakładem Wydawnictwa Od.Nowa ukazały się felietony z różnych dziedzin współczesnego prawa, które nawiązują do wartości i zasad prawa rzymskiego. Pięćdziesiąt niezależnych tekstów niesie refleksje o bieżących zagadnieniach. Dowodzi przydatności doświadczenia prawa rzymskiego jako źródła inspiracji, kryterium oceny, nośnika cywilizacji.

„Każda z opowieści to spójna, przemyślana historia. Prowadzony z żelazną konsekwencją logiczny wywód mający swój rytm, początek i koniec. Dużo tu zarówno serca i mądrości, jak i przenikliwości tropiciela Rzymu w XXI wieku. Także niespodziewanych zwrotów akcji” (Od redaktora prowadzącego - Tomasza Pietrygi).

Książka jest właściwie zawodowym pamiętnikiem z prawa rzymskiego, pisanym przez dwa i pół roku. Zawiera osobiste pzemyślenia oraz uwagi na kanwie aktualnych wydarzeń i wielkiego dziedzictwa prawnego Rzymu oraz użytecznych doświadczeń prawa rzymskiego.

Nowe rysunki Andrzeja Krauzego ilustrują całość, która ukazuje się pod patronatem „Rzeczpospolitej”.

Patrz:

Zdjęcia dzięki uprzejmości WSTiE w Suchej Beskidzkiej

W dniu 29 kwietnia 2017 roku, podczas Międzynarodowego Sympozjum Romanistycznego w Suchej Beskidzkiej – Diritto romano e attualita', miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 80 urodzin Pana Profesora Janusza Sondla, kierownika Katedry Prawa Rzymskiego w latach 1984–1987 oraz 2003–2007. Wzięli w niej udział uczniowie i przyjaciele Profesora. Uroczystość prowadził dr hab. Tomasz Palmirski, który odczytał list gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego (pobierz list). Głos zabrali, między innymi dr Łukasz Marzec oraz dr Paulina Święcicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Anna Tarwacka – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Ewa Gajda z Uniwersytetu Szczecińskiego, ks. dr Piotr Sadowski z Uniwersytetu Opolskiego oraz pani Maria Grzechynka – Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, której od 2001 roku Profesor J. Sondel jest Rektorem, a także przedstawiciel samorządu studenckiego WSTiE. W imieniu władz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dr Piotr Kołodko wręczył Profesorowi J. Sondlowi  uroczysty medal.  Uroczystość zakończyło wystąpienie Jubilata. 

i w finale organizowanym przez Koło Prawa Rzymskiego TBSP UJ wraz z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ laureatami zostali ex aequo:

Dawid Książek, Sylwia Sosin i Anna Zymuła.

Gratulujemy!!!

I liczymy na sukces naszych reprezentantów już niedługo w finale Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" we Wrocławiu w piątek, 2 czerwca 2017 roku.

O procesie Jezusa nie tylko z perspektywy prawa rzymskiego rozmawiali dr Paulina Święcicka i ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier:

https://www.youtube.com/watch?v=WH-cmCo2Xdo

https://www.youtube.com/watch?v=0AC-DshyHz0

 

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Gianni Santucci z Uniwersytetu w Trydencie o regule prawnej utilitas contrahentium w prawie rzymskim i współczesnych kodyfikacjach: francuskiej, szwajcarskiej, niemieckiej i włoskiej. Wykład w języku włoskim będzie wygłoszony w środę, 12 kwietnia w sali nr 2 przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

 

źródła

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2018