Studenci, którzy pisali egzamin z prawa rzymskiego dnia 1 września 2018 rok, są zaproszeni, aby obejrzeć własną pracę egzaminacyjną w czwartek, 6 września o godzinie 15:00 w sali 130 (dawnej 2) przy ul. Gołebiej 9 (I piętro).

 

Oceny z egzaminu powinny pojawić się w USOSie nie później niż do środy rano, 5 września

 

Uwaga! Zapisy na egzamin piątkowy, 7 września, będą możliwe w USOS do godziny 23:59 dnia 6 września.

ks. prof. Franciszek LONGCHAMPS DE BERIER

piątek, 31 sierpnia 2018 roku godzina 15:00

sobota, 1 września 2018 roku godzina 11:00

czwartek, 6 września 2018 godzina 15:00

(w piątek, 7 września 2018 nie będzie dyżuru o godzinie 12:00, za to)

poniedziałek, 10 września godzina 10:00

Dyżury odbywają się w pokoju 132 (dawniej 4) w budynku przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

 

poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.

wtorek, 25 czerwca 2018 r.

sobota, 1 września 2018 r.

piątek, 7 września 2018 r.

Zapisy przez USOS. Rozpoczną się w czerwcu.

Osoby zapisane, które nie zamierzają podejść do egzaminu w danym terminie, proszone są o wykreślenie się z niego na czas. Niewykreślenie powoduje konsekwencje przewidziane regulaminem studiów.

Wygląda na to, że roku akademickim 2017/18 lektorat z łaciny będzie się odbywał:

w poniedziałek w sali 2, ul. Gołębia 9

1 grupa od godz. 15.00 do 16.30

2 grupa od godz. 16.45 do 18.15

zajęcia prowadzi dr hab. Krzysztof Pawłowski

 

Studenci studiów niestacjonanrych zainteresowani łaciną proszeni są o bezpośredni kontakt z Lektorem.

 

W roku akademickim 2016/2017 finał VIII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w piątek, 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu (spotkanie w hallu Budynku D Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7-10 o godzinie 10:50, rejestracja finalistów od 10:00).

Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do 30 maja 2017 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Indywidualne zgłoszenia do finału VIII edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 17 maja 2017 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w VIII edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 24 maja 2017 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.

Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:

a) Interpretacja umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

b) Prawo rzymskie a nowożytne ograniczenia prawa własności w interesie publicznym

c) Swoboda testowania a forma testamentu – perspektywa prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Warszawy będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:15.

Finał rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.

W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

 

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:

a) www.konkursprawarzymskiego.pl

b) www.rzym.amu.edu.pl

c) http://strony.wpia.uw.edu.pl/ihp/zaklad-europejskiej-tradycji-prawnej/

d) www.law.uj.edu.pl/users/kprz/

 

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zalecana literatura obejmuje:

a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014;

b) H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.

 

Nagroda główna to 6 dniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlega kontroli sądowej.

zostali nimi:

I miejsce - Maria Włoskowicz

II miejsce - Michał Jedynak

III miejsce - Sara Kusz

IV miejsce - Kamil WItowski

 

{AG}laureaci2016ok{/AG}

 

Serdeczne gratulacje!!!

Będą nas reprezentować w finale VII edycji międzynarodowego konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" w Warszawie dnia 2 czerwca 2016 roku. Powodzenia!!!

 

Maria Włoskowicz

Grzegorz Tracz

Kamil Witowski

Micha ł Jedynak

Kinga Dumieńska

Kamila Morawska

Sara Kusz

Anna Maria Jamrozik

 

Gratulacje!!!

Wszystkich zapraszamy do towarzyszenia im w bardzo ciekawych zmaganiach finałowych we wtorek, 26 kwietnia o godzinie 11:30 w sali nr 52 Collegium Novum.

odbędzie się w sali audytoryjnej przy ul. Brackiej 12 dnia 28 kwietnia 2016 roku (czwartek)  o godzinie 13:00. Zadany materiał w zasadzie nie obejmuje zobowiązań.

ale tylko dla osób, które zdały już prawo rzymskie.

"Reflektorem w mrok. Prawo rzymskie o wspóczesnym"

odbywa się we wtorki w godzinach 9:45-11:15 w sali 218 przy ul Olszewskiego 2.

4 punkty ECTS - więcej informacji w USOS.

prowadzący: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

 

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie, wyd. 2, Kraków 2013

 

 

 

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2018