Dyżur kierownika Katedry z dnia 13 listopada 2019 roku zostaje przeniesiony na 12 listopada 2019 roku, ale godzina pozostaje ta sama 10:00.

W roku akademickim 2018/2019 finał X edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w poniedziałek, 3 czerwca 2019roku w Krakowie (spotkanie przy wejściu do nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33A w Krakowie o godzinie 10:50, rejestracja finalistów od 10:00).

Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do piątku, 31 maja 2019 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Indywidualne zgłoszenia do finału X edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 29 maja 2019 roku pocztą elektroniczną w formacie Wordza poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w X edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 31 maja 2019 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.

Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy,może być napisana na jeden z następujących tematów:

  1. a) Interpretacja umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej
  2. b) Prawo rzymskie a nowożytne ograniczenia prawa własności w interesie publicznym
  3. c) Swoboda testowania a forma testamentu – perspektywa prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Krakowa będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:00.

Finał rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.

W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:

  1. a) konkursprawarzymskiego.pl
  2. b) rzym.amu.edu.pl
  3. c) http://ihp.wpia.uw.edu.pl/katedra-europejskiej-tradycji-prawnej/prawo-rzymskie-a-swiat-wspolczesny/
  4. d) law.uj.edu.pl/users/kprz/
  5. e) http://www.praworzymskie.ug.edu.pl

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zalecana literatura obejmuje:

  1. a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018;
  2. b) H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.

Nagroda główna to sześciodniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlegają kontroli sądowej.

sprawdzona będzie kartkówkami podczas ćwiczeń na studiach niestacjonarnych i stacjonarnych w dniach od 25 lutego do 2 marca 2019 roku, a zatem już po feriach zimowych.

Do wyboru pozostaje jedna z dwóch książek wydanych w serii "Europejska tradycja prawna. Porównawczo-historyczne studia z prawa prywatnego":

Grzegorz Blicharz, Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej, Kraków 2016: wstęp, rozdziały I i III, zakończenie.

Jan Rudnicki, Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej, Kraków 2015: całość.

Gratulujemy świetnego zdania matury i wybrania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego!!!

Szczegółowe informacje na temat naszego głównego przedmiotu w zakładce "Prawo rzymskie - przedmiot podstawowy" oraz stale na "Bieżące dla studentów".

Na wykład z prawa rzymskiego zapraszamy tak studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (dwa semestry - w sumie 60h) 

we wtorki od 14:00 do 15:30 do auli A oraz B przy ul. Krupniczej 33A. Dodatkowy wykład dla studiów niestacjonarnych (dwa semestry, ale tylko 42h, dlatego kto może chodzi we wtorki) w sobotę podczas zjazdów od 10:45 do 13:00 w sali Przewiązka przy ul. św. Anny 4.

Zakres egzaminacyjny z prawa rzymskiego wyznaczają tylko dwie publikacje (niczego więcej kupować nie potrzeba):

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018;

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie, wyd. 2, Kraków 2013.

 

 

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018

751669254o

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie, wyd. 2, Kraków 2013

 

 

 

Wygląda na to, że roku akademickim 2017/18 lektorat z łaciny będzie się odbywał:

w poniedziałek w sali 2, ul. Gołębia 9

1 grupa od godz. 15.00 do 16.30

2 grupa od godz. 16.45 do 18.15

zajęcia prowadzi dr hab. Krzysztof Pawłowski

 

Studenci studiów niestacjonanrych zainteresowani łaciną proszeni są o bezpośredni kontakt z Lektorem.

 

W roku akademickim 2016/2017 finał VIII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w piątek, 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu (spotkanie w hallu Budynku D Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7-10 o godzinie 10:50, rejestracja finalistów od 10:00).

Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do 30 maja 2017 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Indywidualne zgłoszenia do finału VIII edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 17 maja 2017 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w VIII edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 24 maja 2017 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.

Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:

a) Interpretacja umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

b) Prawo rzymskie a nowożytne ograniczenia prawa własności w interesie publicznym

c) Swoboda testowania a forma testamentu – perspektywa prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Warszawy będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:15.

Finał rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.

W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

 

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:

a) www.konkursprawarzymskiego.pl

b) www.rzym.amu.edu.pl

c) http://strony.wpia.uw.edu.pl/ihp/zaklad-europejskiej-tradycji-prawnej/

d) www.law.uj.edu.pl/users/kprz/

 

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zalecana literatura obejmuje:

a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014;

b) H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.

 

Nagroda główna to 6 dniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlega kontroli sądowej.

ale tylko dla osób, które zdały już prawo rzymskie.

"Reflektorem w mrok. Prawo rzymskie o wspóczesnym"

odbywa się we wtorki w godzinach 9:45-11:15 w sali 218 przy ul Olszewskiego 2.

4 punkty ECTS - więcej informacji w USOS.

prowadzący: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

Zakład Prawa Rzymskiego uprzejmie informuje, iż egzamin z prawa rzymskiego składać się będzie z dwóch części. W części „A” znajdzie się materiał z zakresu kolokwium, a więc źródła prawa rzymskiego, prawo rodzinne, proces cywilny oraz paremie prawnicze. Każdy z tych działów jest osobno oznaczony; kto chciałby poprawić punktację otrzymaną na kolokwium, lub też do niego nie przystąpił – odpowiada na pytania z wybranych lub wszystkich działów cz. A (przypominamy, iż nie obowiązuje zakaz reformationis in peius, a zatem poprawiający narażają się na pogorszenie punktacji!). Ma ona formę testu jednokrotnego wyboru oraz pytań-poleceń z zakresu paremii. Z kolei część „B” zawiera materiał, który nie był przedmiotem kolokwium: prawo osobowe i czynności prawne, prawo rzeczowe, prawo obligacyjne i prawo spadkowe – również w formie testu jednokrotnego wyboru. Zwracamy uwagę na pytania w których należy wskazać jedną błędną odpowiedź, zawsze oznaczone specjalnym poleceniem. Ponadto obowiązują pytanie opisowe na podany temat oraz kazus, który należy rozwiązać. Za część „A” (lub uprzednio napisane kolokwium) można otrzymać max. 30 punktów, za cz. „B” odpowiednio: test – max. 55 punktów oraz 15 punktów za pytanie opisowe oraz kazus. Skala ocen wygląda następująco:

65p-71p dostateczny
72p-78p +dostateczny
79p-85p dobry
86p-93p +dobry
94p-100p bardzo dobry

Życzymy Państwu serdecznie powodzenia na egzaminie z prawa rzymskiego!

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020