spowodował, że sekretariat Katedry mieści się w sali "Refektarz" przy ul. Olszewskiego 2.

Tam też odbywają się dyżury pracowników i doktorantów.

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2018