poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.

wtorek, 25 czerwca 2018 r.

sobota, 1 września 2018 r.

piątek, 7 września 2018 r.

Zapisy przez USOS. Rozpoczną się w czerwcu.

Osoby zapisane, które nie zamierzają podejść do egzaminu w danym terminie, proszone są o wykreślenie się z niego na czas. Niewykreślenie powoduje konsekwencje przewidziane regulaminem studiów.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2018