Gratulujemy świetnego zdania matury i wybrania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego!!!

Szczegółowe informacje na temat naszego głównego przedmiotu w zakładce "Prawo rzymskie - przedmiot podstawowy" oraz stale na "Bieżące dla studentów".

Na wykład z prawa rzymskiego zapraszamy tak studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (dwa semestry - w sumie 60h) 

we wtorki od 14:00 do 15:30 do auli A oraz B przy ul. Krupniczej 33A. Dodatkowy wykład dla studiów niestacjonarnych (dwa semestry, ale tylko 42h, dlatego kto może chodzi we wtorki) w sobotę podczas zjazdów od 10:45 do 13:00 w sali Przewiązka przy ul. św. Anny 4.

Zakres egzaminacyjny z prawa rzymskiego wyznaczają tylko dwie publikacje (niczego więcej kupować nie potrzeba):

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018;

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie, wyd. 2, Kraków 2013.

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020