sprawdzona będzie kartkówkami podczas ćwiczeń na studiach niestacjonarnych i stacjonarnych w dniach od 25 lutego do 2 marca 2019 roku, a zatem już po feriach zimowych.

Do wyboru pozostaje jedna z dwóch książek wydanych w serii "Europejska tradycja prawna. Porównawczo-historyczne studia z prawa prywatnego":

Grzegorz Blicharz, Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej, Kraków 2016: wstęp, rozdziały I i III, zakończenie.

Jan Rudnicki, Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej, Kraków 2015: całość.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020