Zakład Prawa Rzymskiego uprzejmie informuje, iż egzamin z prawa rzymskiego składać się będzie z dwóch części. W części „A” znajdzie się materiał z zakresu kolokwium, a więc źródła prawa rzymskiego, prawo rodzinne, proces cywilny oraz paremie prawnicze. Każdy z tych działów jest osobno oznaczony; kto chciałby poprawić punktację otrzymaną na kolokwium, lub też do niego nie przystąpił – odpowiada na pytania z wybranych lub wszystkich działów cz. A (przypominamy, iż nie obowiązuje zakaz reformationis in peius, a zatem poprawiający narażają się na pogorszenie punktacji!). Ma ona formę testu jednokrotnego wyboru oraz pytań-poleceń z zakresu paremii. Z kolei część „B” zawiera materiał, który nie był przedmiotem kolokwium: prawo osobowe i czynności prawne, prawo rzeczowe, prawo obligacyjne i prawo spadkowe – również w formie testu jednokrotnego wyboru. Zwracamy uwagę na pytania w których należy wskazać jedną błędną odpowiedź, zawsze oznaczone specjalnym poleceniem. Ponadto obowiązują pytanie opisowe na podany temat oraz kazus, który należy rozwiązać. Za część „A” (lub uprzednio napisane kolokwium) można otrzymać max. 30 punktów, za cz. „B” odpowiednio: test – max. 55 punktów oraz 15 punktów za pytanie opisowe oraz kazus. Skala ocen wygląda następująco:

65p-71p dostateczny
72p-78p +dostateczny
79p-85p dobry
86p-93p +dobry
94p-100p bardzo dobry

Życzymy Państwu serdecznie powodzenia na egzaminie z prawa rzymskiego!

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020