1. Baran Daria, Rzymskie korzenie współczesnych regulacji adopcyjnych w Polsce i wybranych państwach Europy kontynentalnej, 2017

2. Blicharz Grzegorz, Pożyczka morska (»pecunia traiecticia«) jako sposób finansowania transportu morskiego w prawie rzymskim i zachodniej tradycji prawnej, 2012

3. Chyłka Karol, Wpływ religii na prawo spadkowe w Rzymie oraz w zachodniej tradycji prawnej, 2015

4. Fiałkowski Maciej, Siła wyższa w porządku prawnym Polski i Stanów Zjednoczonych na tle rozstrzygnięć jurystów rzymskich, 2012

5. Flankowski Mateusz, Prokreacyjny charakter małżeństwa w prawie rzymskim, 2017

6. Florek Krzysztof, Odpowiedzialność deliktowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta w prawie rzymskim a prawie polskim w odniesieniu do regulacji prawnych niektórych państw europejskich, 2014

7. Fronczek Urszula Danuta, Prawnospadkowe aspekty »senatus consultum Silanianum«, 2009

8. Gaweł Kathrene, »Roman Iniuria«, and the Evolution of Information Privacy Law in the United States, as Compared with Data Protection Law in the European Union, 2015

9. Gröger Karolina, Niektóre społeczne przyczyny kształtowania się kontraktu »societas«, 2009

10. Jagodziński Waldemar, »Communis opinio« w orzecznictwie Sądu Najwyższego wobec doświadczeń prawa rzymskiego, 2013

11. Juras Zofia, Uchylenie się od skutków wyroku arbitrażowego w prawie rzymskim, 2011

12. Kocjan Jakub, Zmiany koncepcji rezerwy spadkowej w prawie francuskim a tradycja prawa rzymskiego, 2015

13. Kotowski Marcin Honorat, Praktyczne zastosowanie zasady swobody umów w prawie polskim na przykładzie spółki cichej, 2014

14. Kremer Maciej, Typowe zastrzeżenia umowne przy rzymskiej emptio venditio oraz przy sprzedaży w prawie polskim, 2017

15. Książek Klaudia, Ograniczenia prawa własności w prawie rzymskim, polskim i niemieckim, 2014

16. Kurzępa Jerzy, Powody wydziedziczenia w prawie rzymskim i w prawach państw systemu zachowku w Europie, 2011

17. Lebedowicz Grzegorz,Prawo rzymskie i polskie a zagadnienie własności nieruchomości w prawie chińskim, 2017

18. Łochowski Piotr, Testament holograficzny w europejskiej tradycji prawnej, 2014

19. Łyczko Katarzyna, Charakter prawny pożyczki w europejskiej tradycji prawnej, 2015

20. Madej Anna, Wpływ rzymskich tradycji prawnych na ukształtowanie się prawa własności w Federacji Rosyjskiej, 2016

21. Marek Rafał, Przywileje Kościoła i duchownych co do danin publicznych w prawie rzymskim, 2012

22. Norbert Ewa, Rzymskie »furtum« a współczesne rozumienie kradzieży w polskim prawie karnym, 2011

23. Ożóg Jacek, Warunek »si navis ex Asia venerit« w pismach prawników rzymskich, 2010

24. Pierzchalski Krzysztof, Reakcja prawa na przemoc w życiu społecznym w epoce schyłku Republiki Rzymskiej, 2017

25. Serafin Jakub, Małżeństwa jednopłciowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki - rewolucyjna zmiana statusu prawnego osób homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych w porównaniu ze statusem homoseksualistów w starożytnym Rzymie, 2017

26. Sikora Juliusz, Zasada precedensu w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA i w jurysprudencji prawników rzymskich, 2014

27. Sorka Kamil, »Usucapio pro herede« w źródłach prawa rzymskiego, 2016

28. Stolarski Kamil, »Quasi possessio« w prawie rzymskim oraz w pismach Stanisława Wróblewskiego i Fryderyka Zolla Młodszego, 2011

29. Szupelak Dawid, Wybór sędziów przez strony w amerykańskim procesie cywilnym na tle prawa rzymskiego, 2017

30. Teichner Paweł, Władza rodzicielska w świetle prawa rzymskiego i polskiego prawa współczesnego, 2012

31. Tomasiewicz Marcin, Prawo rzymskie w apologetyce Tertuliana, 2009

32. Włoch Bartłomiej, Kształtowanie praw i obowiązków stron kontraktu emptio venditio, 2017

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2018