Grzegorz Blicharz

Dyżur: wtorek, godz. 17:00, pok. 11, ul. Gołębia 9

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

I. Dane osobiste:  
Imię i Nazwisko Grzegorz Jan Blicharz
Data i miejsce urodzenia 04.08.1988 Lublin
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
   
II. Wykształcenie:  
27.06.2016

stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie pracy pt. Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej

 

15.11.2015 - 29.11.2015

Program for Development of Soft Skills and Entrepreneurship w ramach TransFormation.doc w Alberta School of Business, Edmonton

 

01.10.2014 - 16.03.2016

Podyplomowe Studia Retoryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

15.01.2014 - 04.06.2014

Corso di Alta Formazione in Diritto romano – na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie

 

23.08.2013

magister filozofii z wyróżnieniem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie pracy z zakresu metafizyki pt. Fundacjonalizm współczesny Kita Fine'a i jego powiązania z klasyczną myślą metafizyczną

 

26.06.2012

magister prawa z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie pracy z zakresu prawa rzymskiego pt. Pożyczka morska (pecunia traiecticia) jako sposób finansowania transportu morskiego w prawie rzymskim i zachodniej tradycji prawnej

 

04.07.2011

licencjat z filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

2007

matura i ukończenie Pallotyńskiego LO im. Stefana Batorego w Lublinie

   
   

III. Doświadczenie zawodowe:

 

od 1.10.2016

asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

01.10.2012 - 15.06.2016

zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa rzymskiego jako doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego WPiA UJ

 

29.06.2012 - 04.06.2016

kierownik projektu Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach „Diamentowego Grantu

 

od 09.10.2009

dyrektor Fundacji „Utriusque Iuris” (OPP)

   
   
IV. Znajomość języków:  

biegła w mowie i piśmie:

angielski (TOEFL, TOLES), włoski (C1 - La Sapienza)

dobra: niemiecki, łacina, greka
podstawowa: hiszpański
   
   

V. Odbyte stypendia i staże zagraniczne:

 
1-8 maja 2017

pobyt badawczy na Wydziale Prawa Uniwersytetu UNED w Madrycie oraz Uniwersytetu Autonoma w Madrycie

luty 2016; styczeń 2015

wyjazdy badawcze do Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht  w Hamburgu

 

luty-czerwiec 2012

studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu LUMSA w Rzymie, Program ERASMUS

   
   

VI. Projekty badawcze:

 

29.06.2012 - 04.06.2016

Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej, Program „Diamentowy Grant” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu

 

od 22.09.2015

Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej, Konkurs OPUS 7 Narodowego Centrum Nauki, współwykonawca w projekcie badawczym

 

styczeń 2015

Governing the Commons. The Rising Idea of Responsible Societies w ramach stypendium DAAD w Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht  w Hamburgu, kierownik projektu

   
   

VII. Nagrody i wyróżnienia

 
26.06.2017

Wyróżnienie dla pracy doktorskiej w LII Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych

27.05.2017 Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

15.04.2014

Nagroda główna – Grand Prix dla Social Project: „Ukraine” – praca zespołowa– podczas UNIV Forum w Rzymie

 

04.07.2013

II nagroda w Sesji Młodych Badaczy podczas 9. Kongresu Naukowego Societas Humboldtiana Polonorum w Poznaniu

 

07.04.2012

II miejsce dla filmu krótkometrażowego – Beauty: the Form of Love – praca zespołowa – podczas UNIV Forum w Rzymie

 

2008

finalista ogólnopolskiej olimpiady historyczno-prawnej im. M.Sczanieckiego organizowanej przez UŚ w Katowicach

 

2008

II miejsce w konkursie powszechnej historii prawa organizowanym przez TBSP UJ

 

2008

laureat konkursu historii państwa i prawa polskiego organizowanego przez TBSP UJ

 

2008

I nagroda dla prezentacji – The Identity of Freedom. To haveand to beof John Paul II generations – praca zespołowa – UNIV Forum w Rzymie

 

2007

III miejsce w konkursie prawa rzymskiego organizowanym przez TBSP UJ

 

2005

nagroda im. por. Wacława Policzkiewicza za wyniki naukowe w PLO im. Stefana Batorego

   
   
VIII. Pięć najważniejszych konferencji naukowych: 

 

  Pekin, 07.11.2017, Instytut Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS), 3rd Sino-Polish Seminar on Comparative Law, Legislation, Codification and Decodification in China and Poland, referat: The Rail Transport Agreement: Decodification, Europeanization and Globalization of Law
 

Bolonia, 12-16.09.2017, Università di Bologna, 71 Światowy Kongres SIHDA 2017 Bologna-Ravenna, Liberté et interdictions dans les droits de l’antiquité, referat: Decodification of Law and Liberation of the State from Insolvent Estates? Liquidation Processes in Roman law and Comparative Legal Perspective

 

Utrecht, 10-14.07.2017, Utrecht University, 16 Światowy Kongres IASC 2017, Practicing the commons, referat: Governing the commons in the era of decodification and self-responsible societies. Elinor Ostrom's theory and the challenges for legal science

  Paryż, 13-17.09.2016, 70. Światowy Kongres Prawa Rzymskiego – SIHDA, Ius et Periculum. Le droit face au risque dans l’Antiquité; wygłoszony referat pt. Pecunia Traiecticia and Project Finance: The Decodified Legal Systems and Investments in Risky Ventures
  Hamburg, 18.02.2016, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, międzynarodowe seminarium naukowe Aktuelle Stunde, referat: Necessity or Privilege? The Right of a State to Succeed Mortis Causa after its Citizens

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2018