Wybrana grafika

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: poniedziałek, godz. 17:30-18:30, pok. 9

Urodzony 28 lipca 1987 r. w Koszalinie, gdzie w roku 2006 ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego. Następnie rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie których był aktywnym członkiem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od II roku studiów prowadził działalność dydaktyczną w ramach zajęć organizowanych przez Towarzystwo. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zarówno Sekcji Prawa Rzymskiego, jak i Sekcji Historii Państwa i Prawa, w tym okresowo jako pełniący obowiązki przewodniczącego. W roku akademickim 2009/2010 wchodził w skład prezydium zarządu Towarzystwa, na stanowisku Bibliotekarza TBSP UJ. W roku 2011 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra, broniąc pracę pt.: "Quasi possessio w prawie rzymskim oraz w pismach Stanisława Wróblewskiego i Fryderyka Zolla Młodszego”, pod kierunkiem ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier. Od sierpnia 2009 r. realizuje się również zawodowo, w związku ze świadczeniem usług prawnych przez radców prawnych i adwokatów. Autor artykułów: Prawnokarne regulacje dotyczące niewolników w lex Iulia de adulteriis coercendis z 18 roku p.n.e., [w:] Culpa et poena. Z dziejów prawa karnego, red. M. Mikuła, Kraków 2009; Uxor mercatrix w austriackim i francusko-polskim prawie handlowym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Ius mercatorum, lex mercatoria. Z dziejów i współczesności prawa handlowego, red. M. Mikuła, P. Suski, Kraków 2011; Error w prawie rzymskim a błąd w polskim kodeksie cywilnym, [w:] Verba a voluntas, red. G. Blicharz,  K. Stolarski – w druku.

Urodzony 23 sierpnia 1989 roku w Krakowie, ukończył w 2008 r. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.

Od 2011 r. do 2014 studiował historię na Uniwersytecie Jagielloński.

Od 2009 r. do 2014 r. członek Sekcji Prawa Rzymskiego TBSP UJ (obecnie: Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ). W latach od 2012 r do 2013 r. jej przewodniczący. W ramach działalności prowadził zajęcia dla studentów przygotowujące do konkursu z prawa rzymskiego, organizował studenckie konferencje naukowe dotyczące prawa rzymskiego i porównawczego.

W 2014 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra. Pracę magisterską „Testament holograficzny w prawie rzymskim i porównawczym” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Obecnie odbywa studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na WPiA UJ jako doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego WPiA UJ. Przedmiotem planowanej rozprawy doktorskiej jest umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie rzymskim i porównawczym.   

Publikacje:

  • Uwagi o stosowaniu metody prawnoporównawczej w nauce prawa prywatnego na marginesie transmisji spadku w prawie polskim, „Palestra”, nr 1-2, 2016 r.
  • Sprawozdanie z konferencji Jurysprudencja Lwowska, „Państwo i Prawo” nr 12, 2012 r.
  • Wacław Osuchowski, (w:) Jurysprudencja Lwowska, Poznań 2012 r.

Kamil Sorka

Urodzony 17 października 1992 r. w Wadowicach, ukończył w 2011 r. Powiatowe Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w ramach Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach.

W 2011 r. reprezentant Polski na międzynarodowym Konkursie Łaciny Cycerońskiej Certamen Ciceronianum Arpinas.

Laureat konkursów przedmiotowych organizowanych przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ: prawa rzymskiego, powszechnej historii prawa, historii państwa i prawa polskiego. Laureat III miejsca III edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”.

Od 2012 r. członek i współzałożyciel Koła Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej „Ti estin aletheia” przy WPiA UJ.

Od 2011 r. członek Sekcji Prawa Rzymskiego TBSP UJ (obecnie: Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ). W ramach jej działalności prowadził zajęcia dla studentów przygotowujące do konkursu z prawa rzymskiego, organizował studenckie konferencje naukowe dotyczące prawa rzymskiego i porównawczego oraz Obozy Zerowe w Poroninie dla studentów prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku akademickim 2014/2015 świadczył pomoc prawną jako członek Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 r. studiował na Wydziale Prawa Università degli Studi w Mediolanie w ramach programu Erasmus+. W roku akademickim 2017/2018 ukończył studia podyplomowe Corso di alta formazione di diritto romano na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Od lipca 2015 r., jako laureat „Diamentowego Grantu” przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizuje projekt badawczy „Rozumienie prawdy w rzymskim procesie cywilnym” pod opieką naukową ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier.

W 2016 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Pracę magisterską „Usucapio pro herede w źródłach prawa rzymskiego” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Obecnie odbywa studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na WPiA UJ jako doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego WPiA UJ.

Publikacje:

  • Interpolacje „Digestów” justyniańskich. Rys historyczno-metodologiczny, Forum Prawnicze 5 (43)/2017, s. 54-68
  • Usucapio pro herede w tytule 41,5 "Digestów" justyniańskich, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 10 (2017), zeszyt 3, s. 393-418
  • Usucapio pro herede w „Instytucjach” Gaiusa, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 10 (2017), zeszyt 2, s. 213-240
  • Co Rzymianie wiedzieli o prawie rzymskim? Porównanie fragmentów Instytucji Gajusa i przypisywanych mu Epitomow na temat zobowiązań w: Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, t. 2, red. O.E. Braniewicz, Toruń 2015, s. 111-120

dyżur: wtorek 17-18:00, w pok. nr 15 przy ul. Gołębiej 9. 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020