Odwiedź stronę WPIA:Terminy zjazdów:Sprawdź swoją ocenę:Dostęp do Lex-a:Wypożycz książkę:
 


Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
31-005 Kraków, ul. Bracka 12, II piętro, pok. 211 - 212.

Informacje dla studentów

Odwołany dyżur prof. UJ dra hab. Piotra Mikulego

2016-02-01 21:44:17

Uprzejmie informuje, że nie będę dyżurował w dniu 3 lutego.
(-) Piotr Mikuli

Dodano przez Prof. UJ dr hab. Piotr Mikuli

Jubileusz Profesora Mariana Grzybowskiego

2015-10-19 09:19:52

W poniedziałek 19 października w Auli Jagiellońskiej  Collegium Maius współpracownicy, uczniowie i przyjaciele uczcili jubileusz 70 rocznicy urodzin i 48-lecia pracy naukowej Pana Profesora Mariana Grzybowskiego. Z tej okazji Dostojnemu Jubilatowi została wręczona księga zatytułowana „Ustroje – tradycje i porównania” zawierająca artykuły dedykowane Panu Profesorowi. Redaktorami Księgi są pracownicy Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego: prof. UJ dr hab. Piotr Mikuli, dr hab. Andrzej Kulig, dr Janusz Karp oraz dr Grzegorz Kuca.

Autorami monografii jest 93 naukowców z kraju i z zagranicy. Ich studia i eseje zostały pogrupowane w 8 części: I. Wokół historii konstytucjonalizmu, II. Instytucje prawa publicznego w epoce integracji i globalizacji, III. Konstytucja i system źródeł prawa, IV. Wolności, prawa człowieka oraz instytucje ich ochrony, V. Wybory-demokracja bezpośrednia-partie polityczne, VI. Parlament - struktura i funkcje, VII. System rządów i władza wykonawcza w państwie współczesnym, VIII. Władza sądownicza i kontrola konstytucyjności prawa.

 

Na początku uroczystości Jego Manificencja Rektor Pan Prof. Wojciech Nowak wręczył Jubilatowi w imieniu władz UJ adres gratulacyjny i prezent w postaci miniaturowej repliki berła rektorskiego. Do życzeń dołączyli obecni  prorektor ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania i prorektor ds. rozwoju prof. Maria Flis.  Gratulacje i życzenia Dostojnemu Jubilatowi przesłał Prezydent RP Andrzej Duda. Listy gratulacyjne wystosowali również: Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzepliński, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Roman Hauser, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. Antoni Tajduś, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych prof. Bogdan Szlachta oraz władze szkół wyższych, z którymi współpracował Jubilat. Uczestniczący w uroczystości Prezydent Miasta Krakowaa prof. Jacek Majchrowski odznaczył Jubilata  odznaką "Honoris Gratia", podkreślając Jego silne związki z Krakowem. 

 

Obszerną relację z uroczystości można znaleźć na stronie głównej UJ [kliknij tu].

Dodano przez Prof. UJ dr hab. Piotr Mikuli

Zobacz więcej