Uprzejmie informujemy, że egzamin przedterminowy z przedmiotu Publiczne Prawo Gospodarcze dla studentów prawa niestacjonarnego przewidziany jest jedynie dla osób, które uzyskały zaliczenia z ćwiczeń.

 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Egzaminy" zostały wskazane terminy egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez dr hab. Artura Żurawika. Zapisy na egzaminy w systemie USOS będą możliwe niezwłocznie po usunięciu problemów technicznych.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że ćwiczenia dr Tomasza Długosza w dniu 4 maja 2015 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym na warunkach uzgodnionych ze studentami.

 

Uprzejmie informujemy, że przedtermin z przedmiotu Publiczne Prawo Gospodarcze  dla studentów prawa stacjonarnego został wyznaczony na dzień 30.04.2015 r., godz. 8.00 , s. 218, 219 ul. Olszewskiego 2  
Prosimy o przyjście 15 minut wcześniej przed rozpoczęciem egzaminu

 

 

 

 

W imieniu swoim oraz organizatorów konferencji naukowej pt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty przestrzegania prawa energetycznego. Nielegalny pobór energii i inne nadużycia na rynku energetycznym" składam serdeczne podziękowania studentom Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego oraz studentom Koła Naukowego Prawa Sportowego za pomoc podczas konferencji.

prof. dr hab. Anna Walaszek - Pyzioł

 

 

 

2015-03-31

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konferencję naukową organizowaną przez Katedrę, wykład dr Michała Bilińskiego w dniu 1.04.2015 r. p.t. "Prawo sportowe i turystyczne" zostaje odwołany.

 

2015-02-19

Uprzejmie informujemy, że seminaria dr hab. Artura Żurawika w semestrze letnim będą odbywać się w czwartki w godz. 10.30 - 12.00 w pok. 307 na ul. Olszewskiego 2

 

2015-02-04

 

Uprzejmie informujemy, że ze względów służbowych Pan Dr hab. Artur Żurawik odwołuje swój dyżur 5 lutego.

 

2015-02-03

 

 

Uprzejmie informujemy, że dyżury Pana Dr hab. Artura Żurawika w czasie sesji będą odbywały się w czwartki w godz. 10.30 do 11.30

 

2015-02-2

W zwiazku z ogłoszeniem wyników egzaminu z Publicznego prawa gospodarczego dla administracji niest. w dniu 2.02.2015 r. w późnych godzinach popołudniowych dr Tomasz Długosz informuje, że w dniu 3.02.2015 r. w godz. 12.00-13.00 odbędzie dyżur w pok. 307 w budynku przy ul. Olszewskiego 2, w czasie którego osoby zainteresowane będą mogły uzyskać wgląd do prac egzaminacyjnych.

2015-01-21

Uprzejmie informujemy, że seminarium prof. dr hab. Anny Walaszek - Pyzioł z dnia 6 marca 2015 r. zostaje przeniesione na dzień 30 stycznia 2015 r. 


2015-01-17

Z uwagi na przeprowadzony w dniu 12 stycznia 2015 r. egzamin przedterminowy dla Prawa stacjonarnego z Ustroju i funkcjonowania sądownictwa w Polsce oraz przewidywaną nikłą frekwencję na kolejnych wykładach, dalsze zajęcia będą odbywać się w formie konwersatorium dla zainteresowanych w czwartki w godz. 10.30 - 12.00.

 

2015-01-04

Uprzejmie informujemy, że zmieniły sie terminy zajęć z Publicznego Prawa Konkurencji na kierunku adminisiracji stacjonarnej, które prowadzi dr hab. Artur Żurawik. 

2014-12-07

Uprzejmie informujemy, że zmieniły się godziny seminariów i wykładu z Publicznego Prawa Konkurencji dr hab. Artura Żurawika.