2014-10-14

Uprzejmie informujemy, że dyżur Pani prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł z dnia 16.10.14 r. (czwartek) zostaje przeniesiony na dzień 15.10.14 r. (środa) na  godz. 12.00.

2014-10-4

Uprzejmie informujemy, że dyżur dr Tomasza Długosza z dnia 6.10.14 r. (poniedziałek) zostaje przeniesiony na dzień 9.10.14 r. (czwartek) na  godz. 9.00.

2014-09-29

Uprzejmie informujemy, że dyżur Pani prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł z dnia 2.10.14 r. (czwartek) zostaje przeniesiony na dzień 1.10.14 r. (środa) na  godz. 9.00.

 

2014-09-18

Uprzejmie informujemy, że dyżur Pani prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł odbędzie się  w dniu 25.09.14 r. (czwartek),  o godz. 9.00

 

 

Uprzejmie informujemy, że pierwszy wykład prowadzony

przez Panią prof. dr hab. Annę Walaszek-Pyzioł

z przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze

– kierunek PRAWO stacjonarne

odbędzie się w dniu   9.10.14 r. (czwartek)

 

Pierwszy wykład prowadzony

przez Pana dr hab. Mariusza Sworę

z przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze

– kierunek Administracja stacjonarna

odbędzie się w dniu   6.10.14 r. (poniedziałek)


2014-09-15

Uprzejmie informujemy, że dyżur Pani prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł odbędzie się wyjątkowo w dniu 17.09.14 r. (środa),  o godz. 9.00 (zamiast dyżuru w czwartek).

 

2014-09-01

Umówione spotkania prof. dr hab. Anny Walszek - Pyzioł w dniu 1.09.2014 r. zostają odwołane. Wszyscy zainteresowani proszeni są o  przyjście w dniu 4.09.2014 r. (czwartek) na godz. 9.00.

2014-08-28

Umówione spotkania prof. dr hab. Anny Walszek - Pyzioł w dniu 1.09.2014 r. zostają odwołane. Wszyscy zainteresowani proszeni są o przyjście w dniu 4.09.2014 r. (czwartek) na godz. 9.00.

2014-07-2

Zapisy na seminaria prof. dr hab. Anny Walszek - Pyzioł należy czynić w sekretaracie Katedry w pok. 117 u pani Elżbiety Karaś.

2014-06-11

Dyżur dr Artura Żurawika w czwartek 12.06.2014 r. z uwagi na pilny wyjazd służbowy nie odbędzie się.  

Seminarium dr Artura Żurawika z Publicznego Prawa Gospodarczego w sobotę 14.06.2014 r. dla prawa niestacjonarnego odbędzie się o godz. 10.45.

2014-04-25

W związku z egzaminem z Publicznego Prawa Gospodarczego w dniu 28.04.2014 r. dla dziennych studiów prawniczych informujemy, że w tym dniu ćwiczenia z tego przedmiotu dr Tomasza Długosza, jak również wykład dr Artura Żurawika pt. Ustrój i funkcjonownie sądownictwa w Polsce - nie odbędą się.

2014-02-03

Uprzejmie informujemy, że pierwszy wykład z przedmiotu "Prawo energetyczne" prowadzony przez Pana Dr hab. Mariusza Sworę odbędzie się w dniu 3.03.2014 r.

2014-12-03

Dr Tomasz Długosz informuje, że oprócz poniedziałkowego dyżyru o godz. 13.00 będzie też dyżurował w pok. 307 w dniu 6.02.2014 r. od godziny 12.00-13.00 dla zapewnienia zainteresownym wglądu w prace egzaminacyjne.

2013-11-27

 

 

Uprzejmie informujemy, że Pan Dr hab. Mariusz Swora, ze względu na wyjazd w dniu 29.11.2013 r. odwołuje  seminarium i wykład z przedmiotu „Publiczne prawo konkurencji” .

Natomiast wykład z przedmiotu „Publiczne prawo gospodarcze” w  dniu 29.11.2013 r. odbędzie się w sali 218 – początek o godz. 14.50.

 

2013-10-21

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyjazdem służbowym pracowników Katedry wszystkie zajęcia pani prof. dr hab. Anny Walaszek - Pyzioł i dyżury pracowników Katedry w dniu 24.10.2013 r. (czwartek) zostają odwołane. Podania proszę zostawiać w sekretariacie Katedry w pok. 117 na ul. Olszewskiego 2.

 

2013-10-21

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyjazdem służbowym wykład dr Tomasza Długosza w środę 23.10.2013 r. o godz. 17.00 w sali. 223 przy ul. Olszewskiego 2 (środa) na kierunku: administracja stacjonarna nie odbędzie się. Nie wpłynie to na program wykładu i wszystkie jego zagadnienia zostaną omówione.

2003-09-23

dyżury pracowników Katedry  w dniu 26.09.2013 r. (czwartek) nie odbędą się. Podania proszę zostawiać w sekretariacie Katedry w pok. 117 na ul. Olszewskiego 2.

2013-09-25

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyjazdem na konferencję naukową dyżury pracowników Katedry  w dniu 26.09.2013 r. (czwartek) nie odbędą się. Podania proszę zostawiać w sekretariacie Katedry w pok. 117 na ul. Olszewskiego 2.

2013-09-20

Uprzejmie informujemy, że pierwszy wykład z przedmiotu "Publiczne prawo gospodarcze" na stacjonarnych studiach prawniczych odbędzie się 10 października 2013 r. zgodnie z harmonogramem zajęć. Pierwszy wykład z tego przedmiotu na stacjonarnych studiach na kierunku Administracji odbędzie się 9 października 2013 r. (środa) zgodnie z harmonogramem zajęć. Pierwsze zajęcia na studiach niestacjonarnych odbędą się zgodnie z terminami zjazdów. Zajęcia ćwiczeniowe na prawniczych studiach stacjonarnych rozpoczynają się od 14 października 2013 r., a na studiach dla kierunku Administracji 10 października 2013 r.