Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego

walaszek-pyziol.jpgProf. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Dyżur:

czwartek,
godz. 12.30 - 13.30,
sala 113 przy ul. Olszewskiego 2