WBP   Wydziałowa Biblioteka Prawnicza UJ

Kraków, ul. Olszewskiego 2
email: biblioteka@cicero.law.uj.edu.pl
Kontakt tel:
kierownik biblioteki: 126631395
dział oprac. druków zwartych: 126631336
dział oprac. druków ciągłych: 126631394
wypożyczalnia: 126631159