Formularz rejestracji na konferencję 8 grudnia 2017 r.

 

 

Podaj poprawny stopień naukowy
Proszę podać poprawne imię.
Proszę podać poprawne nazwisko
Proszę wybrać stanowisko
Proszę podać poprawny adres e-mail
Proszę podać na kogo ma być wystawiona faktura
Proszę podać poprawny NIP.
Proszę podać poprawne imię
Proszę podać poprawne nazwisko
Proszę podać ulicę wraz z nr domu/mieszkania
Proszę podać poprawny kod pocztowy w formacie 00-000
Proszę podać poprawną miejscowość
Opłaty konferencyjnej w wysokości 150 zł dokonać należy przelewem na konto Wydziału Prawa i Administracji UJ - PEKAO S.A. O/Kraków 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484 (w tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz dopisek: opłata konferencyjna - 8 grudnia 2017 r.). W przypadku uiszczania opłaty za kilka osób prosimy o podanie wszystkich nazwisk osób za które uiszczana jest opłata.
Informujemy, że przebieg konferencji będzie rejestrowany na nagraniu video, a nagranie zostanie opublikowane w Internecie.
Proszę zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Proszę zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Pozycje oznaczone (*) są obowiązkowe

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

Hotel Kossak Kraków

Dom Gościnny UJ

Hotel Radisson Blu

Hotel ibis Kraków Centrum

Budynek WPiA UJ, miesjce odbywania konferencji

Krupnicza 33a, Aula B

Patronat medialny

  • 1
  • 2

Patronat honorowy

  • 1
  • 2
  • 3
  • UJ

Konferencja pod Patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka