EKD EKD
EKD - Uniwersytety
EKD
Studia doktoranckie w EKD UJ

W ramach EKD młodzi naukowcy otrzymują możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej na wybrany temat związany z tematem wiodącym Transformacja systemowa i integracja gospodarcza w łączącej się Europie. EKD składa się z dwóch sekcji: polskiej (Kraków) i niemieckiej (Moguncja, Heidelberg). Każda z sekcji samodzielnie przeprowadza nabór doktorantów do Kolegium (co do zasad przyjęcia do EKD na uniwersytetach w Heidelbergu i w Moguncji por. informacje na niemieckiej stronie internetowej).

 

Dodatkowe wiadomości:

- Członkostwo

- Wsparcie finansowe dla doktorantów

- Nabór
 

 

 
Powitanie
flaga_pl_-ikona Europejskie Kolegium Doktoranckie
Transformacja systemowa i integracja gospodarcza w łączącej się Europie

Uniwersytetów w Heidelbergu, Krakowie i Moguncji

Na tej stronie przedstawiamy informacje o Kolegium oraz o zasadach rekrutacji
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - w języku polskim.

Informacje w języku niemieckim, w tym o rekrutacji na uniwersytetach

w Heidelbergu i Moguncji, można znaleźć na stronie niemieckiej sekcji.

 

flaga_d_-ikonaEuropäisches Graduiertenkolleg 

Systemtransformation und Wirtschaftsintegration im zusammenwachsenden Europa

der Universitäten Heidelberg, Krakau und Mainz

Auf dieser Seite finden Sie Informationen über das Kolleg sowie über die Bewerbung

an der Fakultät für Recht und Verwaltung der Jagiellonen-Universität - in polnischer Sprache.

Informationen in deutscher Sprache, darunter über die Bewerbung zur Promotion

  an den Universitäten Heidelberg und Mainz finden Sie auf der Seite der deutschen Sektion.