EKD EKD
EKD - Uniwersytety
EKD
O Kolegium

Europejskie Kolegium Doktoranckie Transformacja systemowa i integracja gospodarcza w łączącej się Europie zostało stworzone w 2002 r. przez profesorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Ruprechta i Karola w Heidelbergu, Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym międzynarodowym programie badawczym wspierane są prace doktorskie zajmujące się procesem transformacji systemu prawnego i ekonomicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie systemów prawnych Polski i Niemiec oraz dostosowywania ich systemów prawnych do prawa Unii Europejskiej. Studia obejmują program podstawowy, w ramach którego doktoranci biorą udział w wykładach, kolokwiach oraz seminariach, służących pogłębianiu wiedzy w poszczególnych dziedzinach prawa. Rozprawa doktorska jest przygotowywana w języku niemieckim. Dla doktorantów Kolegium istnieje możliwość odbycia 6-miesięcznego stażu naukowego w Niemczech.

 

Obecni Przewodniczący Kolegium:

Kraków: Prof. UJ dr hab. Jerzy Pisuliński (od 2006 r.)

Heidelberg: Prof. Dr. Dr. h.c. Peter-Christian Müller-Graff (od 2005 r.)

Moguncja: Prof. Dr. Dagmar Kaiser (od 2004 r.)

 

Dodatkowe wiadomości: 

- Informacje ogólne

- Metoda i przedmiot badań

- Współpraca z niemieckimi partnerami

- Finansowanie Kolegium