dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

Janina Czapska – dr hab. nauk prawnych. W swych publikacjach i badaniach naukowych zajmuje się przede wszystkim problemami z pogranicza psychologii społecznej i nauk prawnych, stosowaniem prawa karnego oraz bezpieczeństwem. Publikacje z ostatnich lat koncentrują się nad zagadnieniami poczucia bezpieczeństwa obywateli, prywatyzacji bezpieczeństwa, konfliktu między bezpieczeństwem a wolnością z perspektywy kryminalnopolitycznej. Brała udział w europejskich badaniach GAP nad zagadnieniem przemocy seksualnej wobec kobiet, nękania (stalking) oraz strachu przed przestępczością oraz w polskim grancie na temat neutralizacji aksjologicznej prawa. Aktualnie jest kierownikiem projektu badawczego „Koordynacji lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości”.

(Nie dotyczy roku akademickiego 2013/2014). Prowadzi zajęcia z psychologii społecznej oraz nauki o policji dla studentów prawa i administracji.

dyżur: brak - roczny urlop naukowy – prosimy o bezpośredni kontakt na poniższy adres.

e-mail: janina.czapska@uj.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

  1. Bezpieczeństwo obywateli, studium z zakresu polityki prawa (Bürgersicherheit. Ein rechtspolitisches Studium), Kraków: Polpress Verlag 2004,
  2. J. Czapska, J. Wójcickiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim (Polizei in der Bürgergesellschaft), Kraków: Zakamycze, 1999 .
  3. J. Czapska, H. Kury (hg.), Mit represyjności. Albo o znaczeniu prewencji kryminalnej (Mythos der Repression oder über die Bedeutung der Kriminalprävention), Kraków: Zakamycze, 2002,
  4. J.Widacki, M. Mączyński, J. Czapska (ed.), Local community, public security, Central and Eastern European countries under Transformation, Warszawa: ISP, 2001.
  5. Wizerunek sądu w opinii publicznej (Das Bild der Gerichte in öffentlicher Meinung), in: M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki (hg.), Sądy w opinii społeczeństwa polskiego (Gerichte in der Meinung der polnischen Gesellschaft), Kraków: Polpress Verlag, 2003, S. 13-70.
  6. J. Czapska, K. Krajewski, Kriminalität und Anzeigeverhalten in der Transformationszeit, „Jahrbuch für Rechts- und Kriminalsoziologie“ (2003 – Phänomen Strafanzeige), S. 31-45.
  7. Creating repressive law, in: T. Biernat i in. (hg.), Stressing legal decisions, Kraków: Polpress Verlag 2004, S. 201-216.
  8. Psychologia społeczna (Sozialpsychologie), in: B.Szlachta (hg.) Słownik społeczny (Gesellschaftliches Wörterbuch), WAM Verlag, Kraków 2004, S. 1023-1041.
  9. Neue Sicherheitsphilosophie in Polen?, „Neue Kriminalpolitik“, 2005, Nr 1, S.13-16.
  10. Nauki prawne a psychologia społeczna. Wspólne wyzwania, w: „Prawo-władza- społeczeństwo-polityka, księga jubileuszowa prof. K. Pałeckiego, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, 2006, s. 157- 169.

 

Comments are closed.