Wstęp do prawoznawstwa

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Stelmach

Liczba godzin: 45

Punkty ECTS: 9

Semestr: zimowyPlan wykładów w roku akademickim 2016/2017:

 

I. Pojęcie prawa

1. Prawo jako norma (reguła)

2. Prawo jako system norm

3. Prawo jako fakt

4. Prawo jako wartość

5. Obowiązywanie prawa

 

II. Pozytywistyczne i niepozytywistyczne filozofie prawa

1. Pozytywizm prawniczy

- pozytywizm w sporze z teoriami prawa natury

- pozytywizm kontra realizm prawniczy

2. Niepozytywistyczne koncepcje prawa (R. Dworkin)

 

III. Naturalistyczna i antynaturalistyczna wizja prawa

1. Naturalizm prawniczy

2. Stanowisko antynaturalistyczne w nauce prawa

 

IV. Metody prawnicze

1. Standardowe metody prawnicze (logika prawnicza, metoda formalno-dogmatyczna, metoda normatywna)

2. Argumentacja prawnicza

3. Hermeneutyka prawnicza

4. Ekonomiczna analiza prawa

 

V. Interpretacja prawnicza

1. Język prawny (analiza semantyczna, syntaktyczna i pragmatyczna)

2. Wykładnia prawa (pojęcie, klasyfikacje typów wykładni)

3. Rozumowania prawnicze

 

Zalecana literatura:

J. Stelmach,  B. Brożek, Metody prawnicze, Warszawa 2006

H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998

R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998