Wstęp do prawoznawstwa

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Stelmach

Liczba godzin: 45

Punkty ECTS: 9

Semestr: zimowy

 

Plan wykładów w roku akademickim 2018/2019:

 

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

(wykład)

 

1. Krytyczne studiowanie prawa

1.1. Interpretacja jako krytyka

1.2. Rozwiązywanie „przypadków trudnych”

1.3. Wybór „szkoły prawa”

 

POJĘCIE PRAWA

 

2. Prawo jako norma

2.1. Identyfikacja normy prawnej

2.2. Budowa i znaczenie normy prawnej

 

3. Prawo jako system

3.1. Koncepcje systemu prawa

3.2. Cechy systemu prawa

 

4. Obowiązywanie prawa

4.1. Obowiązywanie prawa w sensie absolutnym

4.2. Obowiązywanie prawa w sensie relatywnym

 

5. Tworzenie prawa

5.1. Stanowienie

5.2. Precedens

5.3. Uznanie

 

6.  Paradygmaty prawnicze

6.1. Paradygmat prawno-naturalny

6.2. Paradygmat pozytywistyczny

6.3. Paradygmat realistyczny

6.4. Kryzys tradycyjnych paradygmatów

 

POZNANIE PRAWNICZE


7.  Standardowe metody prawnicze

7.1. Metoda formalno-dogmatyczna i normatywna

7.2. Metoda argumentacyjna (topiki prawnicze)

 

8. Niestandardowe metody prawnicze

8.1. Hermeneutyka

8.2. Ekonomiczna analiza prawa

 

NAUKA PRAWA I PRAKTYKA PRAWNICZA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI


9. Globalizacja i europeizacja prawa

10. Prawo i technologia

11. Prawo i biotechnologia

12. Prawo i neuronauki

 

Literatura uzupełniająca

J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kraków 2003

F. Zoll, Jaka szkoła prawa? Warszawa 2004

J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Warszawa 2006

J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010

W. Cyrul, Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, Warszawa 2012

B. Brożek, Granice interpretacji, Kraków 2015