Argumentacja prawnicza

Prowadzący: prof. dr. hab. Jerzy Stelmach

Wykład dla doktorantów

 

Plan wykładów w roku akademickim 2015/2016:

 

1. Prawo jako zdarzenie argumentacyjne

1.1.  Dyskursywne koncepcje prawa (Habermas, Alexy)

1.2.  Topiczne koncepcje prawa (Viehweg, Stelmach)

 

2. Metoda argumentacyjna

2.1.  Filozofie argumentacyjne

2.2.  Granice zastosowań metody argumentacyjnej w prawie

2.3.  Praktyczny dyskurs argumentacyjny

 

3. Model uniwersalny

3.1.  Kryterium słuszności

3.2.  Strategia top-down

3.3.  Zasady słusznego argumentowania

 

4. Model topiczno-retoryczny

4.1.  Kryterium słuszności

4.2.  Strategoa bottom-up

4.3.  Zasady skutecznego argumentowania

 

5. Model ekonomiczny

5.1.  Kryterium efektywności

5.2.  Strategia mieszana (top-down/bottom-up)

5.3.  Zasady efektywnego negocjowania

 

 

Zalecana literatura:

J.Stelmach/B.Brożek, Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2010

J.Stelmach/B.Brożek/W.Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007

J.Stelmach/B.Brożek, Methods of Legal Reasoning, Springer 2006

J.Stelmach/B.Brożek, Metody prawnicze, wyd. II, Warszawa 2006

J.Stelmach, Kodeks agrumentacyjny dla prawników, wyd. II, Kraków 2003