Granice wyjaśnienia naukowego

Granice wyjaśnienia naukowego, grant Fundacji Johna Templetona (2011-2014) kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Michał Heller; kierownik grupy badawczej 'Umysł i normatywność': prof. dr hab. Jerzy Stelmach.

 

 

Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących granic wyjaśnienia naukowego z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Zagadnienie granic metody naukowej poddane zostanie analizie zarówno z perspektywy 'wewnętrznej' (w jaki sposób funkcjonuje na gruncie niektórych dyscyplin naukowych, takich jak fizyka, kosmologia, psychologia, neuroscience), jak i z perspektywy 'zewnętrznej' (metanaukowej, filozoficznej oraz teologicznej).

 

W ramach projektu działają trzy grupy badawcze: 'Fizyka i kosmologia', 'Filozofia i teologia' oraz 'Umysł i normatywność'. Kierownikiem grupy badawczej 'Umysł i normatywność' jest prof. dr hab. Jerzy Stelmach. Członkami grupy są przedstawiciele takich dyscyplin naukowych, jak neurobiologia, psychologia, psychiatria, czy filozofia (między innymi pracownicy Katedry kierowanej przez Prof. Stelmacha: dr hab. Bartosz Brożek, prof. UJ, dr hab. Wojciech Załuski oraz dr Łukasz Kurek).

 

Obszary badawcze grupy 'Umysł i normatywność':

1. Opracowanie metodologii pozwalającej na wykorzystanie nauk empirycznych (neurobiologii, psychologii oraz pokrewnych nauk zachowaniu) w teoriach filozoficznych.

2. Badania dotyczące normatywnego aspektu umysłu.

3. Badania dotyczące emergencji porządków normatywnych.

4. Badania dotyczące granic wyjaśnienia naukowego w naukach normatywnych.

 

Szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można tutaj.