Naturalizacja prawa

Naturalizacja prawa, grant MAESTRO Narodowego Centrum Nauki (2012-2017) kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stelmach.

 

 

Przedmiotem badań prowadzonych w ramach projektu jest zagadnienie naturalizacji prawa, w szczególności w kontekście istotnych dla prawa ustaleń na gruncie psychologii oraz neurobiologii. Badania ukierunkowane będą na uzyskanie nowej wiedzy z zakresu metodologii wykorzystania osiągnięć tych nauk w nauce prawa. Ponadto, badania będą dotyczyły spójności presupozycji obecnych w nauce prawa oraz relewantnych dla prawa ustaleń nauk empirycznych.

 

Badania przewidziane w ramach projektu mają charakter pionierski tak na gruncie polskiej, jak i zagranicznej nauki prawa. Pionierski charakter projektu przejawia się nie tylko w kontekście podjętej tematyki badawczej. Szeroko zakrojone badania dotyczące zagadnienia naturalizacji prawa z perspektywy psychologii czy neurobiologii podejmowane są bowiem obecnie jedynie w niewielu ośrodkach na świecie. Oryginalny charakter projektu przejawia się również w przyjętej metodzie badawczej, której najbardziej istotną cechą jest interdyscyplinarność. Badania prowadzone będą bowiem z trzech perspektyw:

- filozoficznoprawnej,

- dogmatycznoprawnej,

- psychologicznej oraz neurobiologicznej.

 

Podstawowe cele badawcze projektu to analiza istniejących modeli naturalizacji prawa, zarówno współczesnych, jak i historycznych, a także wypracowanie nowego, interdyscyplinarnego modelu naturalizacji prawa. Badania mają również na celu analizę presupozycji obecnych w nauce prawa karnego oraz cywilnego w kontekście ustaleń psychologii oraz neurobiologii.