Tworzenie i stosowanie prawa w ujęciu teorii komunikacji i zarządzania wiedzą
There are no translations available.

Tworzenie i stosowanie prawa w ujęciu teorii komunikacji i zarządzania wiedzą, grant przyznany w ramach 40. konkursu na finansowanie projektów badawczych MNiSW (2011-2013) kierownik: dr Wojciech Cyrul.

 

 

 

Badania prowadzone w ramach projektu mają na celu odpowiedź na takie pytania, jak:

1. Czy istnieje związek między mechanizmami zarządzania wiedzą oraz sposobami jej komunikowania, a regułami procesu tworzenia i stosowania prawa?

2. Jaki jest wpływ zmian zachodzących w technologii komunikacji na kształt regulacji prawnych?