Advanced Master Programme

Advanced Master Programme of the European Academy of Legal Theory in European Legal Culture and Jurisprudence (AMELIE), międzynarodowy projekt finansowany przez Unię Europejską (2011-2013) - koordynator ze strony polskiej: dr Wojciech Cyrul.

 

 

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną studia podyplomowe z zakresu teorii prawa. W projekcie udział bierze siedem uczelni:

- Uniwersytet Jagielloński

- Uniwersytet Wiedeński

- Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem

- Uniwersytet w Lucernie

- Uniwersytet w Sztokholmie

- Wolny Uniwersytet w Brukseli

- Wolny Uniwersytet w Berlinie

 

Więcej informacji o projekcie znaleźć można tutaj.