Filozofia

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Stelmach

Wykład dla doktoranów

 

Plan wykładów w roku akademickim 2015/2016:

 

1. Klasyczny obraz świata: z historii układów pojęciowych

(a) logos

(b) telos

(c) Bóg

 

2. Filozofia podmiotu: postulaty jasności i precyzji

(a) opozycja podmiotu i przedmiotu

(b) empiryzm czy  racjonalizm: fałszywa alternatywa

(c) bełkot czy głębia, czyli o filozofii niemieckiej i postmodernizmie

 

3. Filozofia a język

(a) po co nam logika?

(b) z dużej chmury mały deszcz: filozofia analityczna

(c) czy język jest domem bycia?

 

4. Filozofia w kontekście nauki

(a) filozoficzne aspekty kosmologii

(b) filozofia a teoria ewolucji

(c) neuroscience i filozofia

 

 

Literatura:

 

(1)   W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, Warszawa (wiele wydań)

(2)   M. Heller, Filozofia i wszechświat, Kraków 2006.

(3)   Zestaw fragmentów dzieł filozoficznych (dostępny w punkcie ksero, Bracka 12)