Filozofia interpretacji

Prowadzący: prof. dr hab. Bartosz Brożek, dr Łukasz Kurek

Liczba godzin: 45

Punkty ECTS: 6

Semestr: zimowy

 

Plan wykładów w roku akademickim 2018/2019:

 

Część I: Wprowadzenie do historii filozofii


1. Problem jedno – wiele

2. Problem umysł-ciało

3. Problem fakt-wartość

4. Problem język-rzeczywistość

 


Część II: Co to jest interpretacja?


1. W poszukiwaniu języka doskonałego

2. Czym jest znaczenie?

3. Rozumienie i interpretacja

4. Obrazy świata

5. Granice interpretacji

 

 

Literatura pomocnicza:

(1) B. Brożek, Granice interpretacji, Copernicus Center Press, Kraków 2015.

(2) J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

(3) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, Warszawa (wiele wydań)

(4) H.G. Gadamer, Prawda i metoda, PWN, Warszawa 2007.

(5) A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.