Podstawy ekonomicznej analizy prawa

Prowadzący: dr hab. Wojciech Załuski

Liczba godzin: 30

Punkty ECTS: 4

Semestr: letni

 

Celem wykładu jest prezentacja i ocena ekonomicznej analizy prawa. Przedstawione zostaną filozoficzne założenia tej metody, narzędzia przez nią stosowane oraz przykłady jej zastosowania we wszystkich gałęziach prawa.

 

Plan wykładów w roku akademickim 2014/2015:

 

I. Założenia ekonomicznej analizy prawa (EAP)

1. EAP na tle innych koncepcji filozoficzno-prawnych

2. Założenie normatywne EAP: efektywność ekonomiczna jako główny cel prawa

3. Efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość: konflikt czy harmonia?

4. Założenie deskryptywne EAP: człowiek jako homo oeconomicus

5. Teoria gier w prawie: problemy działań kolektywnych (collective action problems)

II. Analiza ekonomiczna wybranych gałęzi prawa

6. Prawo własności

7. Prawo zobowiązań: twierdzenie Coase’a

8. Prawo deliktowe

9. Prawo karne

10. Prawo konstytucyjne: twierdzenia o niemożliwości (K. Arrowa), paradoks Pareto-liberała (A. Sena)

11. Prawo podatkowe

12. Procedury prawne

 

Literatura dodatkowa (dla zainteresowanych):

1. R. Cooter. T. Ulen, Law & Economics, Pearson, Addison -Wesley, Boston 2004.

2. L. Kaplow, S. Shavell, Fairness versus Welfare, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2002.

3. R. Posner, Economic Analysis of Law, Chicago University Press, Chicago 2000.

4. J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Kraków 2007

5. W. Załuski, The Limits of Naturalism: A Game-Theoretic Critique of Justice as Mutual Advantage, Zakamycze, Kraków 2006.

6. W. Załuski, Ewolucyjna filozofia prawa, Wolters Kluwer, Kraków (ukaże się w maju 2009).