Sztuka negocjacji prawniczych

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Stelmach, dr hab. Wojciech Cyrul

Liczba godzin: 45

Punkty ECTS: 6

Semestr: zimowy

 

Plan wykładów w roku akademickim 2018/2019:

 

1. Fenomen negocjacji


1.1. Zasady negocjacyjne

1.2. Negocjacje na tle innych metod rozwiązywania sporów

1.3. Negocjacyjne mity

 

2. Stosowane modele negocjacyjne

 

2.1. Model fazowy

2.2. Model pozycyjny

2.3. Model oparty na zasadach

 

3. Postulowane modele negocjacyjne


3.1. Model argumentacyjny

3.2. Model topiczno-retoryczny

3.3. Model ekonomiczny

 

4. Sztuka manipulacji


4.1. Istota procesu manipulacji

4.2. Sposoby manipulacji

 

Zalecana literatura

1. A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Wydawnictwo Literacki 1976

2. J. Stelmach, Sztuka manipulacji, Wolters Kluwer 2018

3. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, wyd. II, Zakamycze 2003

4. H. G. Frankfurt, O wciskaniu kitu, Czuły Barbarzyńca press 2005

5. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, wyd. II, Wolters Kluwer 2006

6. J. Stelmach, B. Brożek, Sztuka negocjacji prawniczych, Wolters Kluwer 2011

7. J. Stelmach, B. Brożek, Negocjacje, Copernicus Center Press 2014