Teoria prawa

Prowadzący: prof. dr hab. Bartosz Brożek, dr Łukasz Kurek

Liczba godzin: 45

Punkty ECTS: 6

Semestr: zimowy

 

Plan wykładów w roku akademickim 2018/2019:

 

Prawo i neuronauki

 

1. Metodologia #1: Naturalizm i antynaturalizm w filozofii prawa

2. Metodologia #2: Trzy układy pojęciowe

3. Ontologia prawa #1: Czym jest prawo?

4. Ontologia prawa #2: Ontologie społeczne i neuroscience

5. Epistemologia prawnicza #1: Między logiką i hermeneutyką

6. Epistemologia prawnicza #2: Jak działa umysł prawnika?

7. Prawo karne #1: Neuronauka odpowiedzialności karnej

8. Prawo karne #2: Neuronauka przestępczości

9. Prawo cywilne: Zawieranie umów

10. Prawo dowodowe: fMRI na sali sądowej

11. Podsumowanie: Przyszłość Law & Neuroscience

 

Literatura pomocnicza:

- B. Brożek, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.), Prawo i nauki kognitywne, Wolters Kluwer 2018

- J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek (red.), Naturalizm prawniczy. Granice, Wolters Kluwer 2017

- J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy. Interpretacje, Wolters Kluwer 2015

- J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, K. Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy. Stanowiska, Wolters Kluwer 2015