Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN
There are no translations available.

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant

 

Wymagania:

1. Tytuł magistra prawa lub filozofii.
2. Student studiów III stopnia.
3. Bardzo dobra znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.
4. Dorobek naukowy z zakresu prawa lub filozofii udokumentowany:

a) publikacjami,

b) aktywnym udziałem w konferencjach naukowych,

c) udziałem w realizacji projektów badawczych.

 

Opis zadań:

Konkurs dla doktorantki/doktoranta na stanowisko wykonawcy w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Rola psychologii potocznej w analitycznej filozofii prawa” (kierownik: dr Łukasz Kurek).

Celem naukowym projektu jest odkrycie i analiza założeń dotyczących działania umysłu przyjmowanych w analitycznej filozofii prawa.

 

Zadania wykonawcy:

1. Prowadzenie badań naukowych w oparciu o metodę analizy filozoficznej.

2. Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych.

3. Przygotowanie publikacji naukowych.

 

Typ konkursu NCN: SONATA – HS

 

Termin składania ofert: 31 maja 2018 r.

 

Forma składania ofert: email

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1200 zł/miesiąc

Zatrudnienie na okres 24. miesięcy

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać mailem na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it zeskanowane dokumenty:

- list motywacyjny

- życiorys naukowy

- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z prawa lub filozofii

- wykaz publikacji

- opinia samodzielnego pracownika naukowego

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)