Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach

a

 

ISBN: 83-233-1485-3 
Rok wydania: 2001 
Ilość stron: 270 
Oprawa: twarda 
Język publikacji: polski

 

Prezentowany tom obejmuje teksty teoretyków i filozofów prawa pracujących w kraju i za granicą. W książce: Zagadka tolerancji, Status jednostki ludzkiej we współczesnym prawie, Czy możliwy jest świat bez norm prawnych?, Kilka uwag o logice norm, Norma podstawowa, Zasady prawne – komentarz krytyczny, Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania, „Miękki” pozytywizm i spór o regułę uznania, Ujęcie instytucjonalne w teorii prawa, Dogmatyka prawa, Sprawiedliwość i system, Antynaturalistyczna filozofia prawa Gustawa Radbrucha, Wykładnia prawa a zmiana społeczno-polityczna, O nieracjonalności pojęcia „racjonalnego ustawodawcy”, Proceduralne ujęcie tworzenia prawa, Klauzula generalna zasad współżycia społecznego, O wadliwych aktach normatywnych w ujęciu wiedeńskiej szkoły teorii prawa, Kłopoty z obowiązywaniem. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Ekonomiczne prawa człowieka – mit czy rzeczywistość.