Studia z Filozofii Prawa 2, (red.) J. Stelmach

a

format: 260 stron, oprawa twarda, format B5
data wyd.: 2003
wydawca: Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na kolejny, drugi tom Studiów z filozofii prawa składają się teksty zarówno teoretyków prawa, jak i osób zajmujących się innymi dyscyplinami naukowymi. W tomie publikujemy m.in. tekst wykładu Karla Dedeciusa, wygłoszonego w lutym 2002 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz artykuły z zakresu filozofii społecznej i ekonomii. Chcielibyśmy, by nasze pismo uzyskało interdyscyplinarny charakter. Jednakże zdajemy sobie sprawę, że ostateczny kształt przybierze ono po wydaniu kolejnych numerów. W związku z tym ponownie zapraszamy wszystkie osoby, które widziałyby możliwość publikacji swych rozpraw w naszym roczniku. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przygotowali teksty do niniejszego tomu.