New publications
,,Rule-Following. From Imitation to the Normative Mind", Bartosz Brożek

 

Publisher: Copernicus Center Press (2012)

ISBN: 978-83-7886-002-0

Cover: hard

Pages: 288

 

In this book, Bartosz Brożek attempts to decipher the practice of rule-following with the use of the tools offered both by contemporary philosophy and neuroscience. The Author claims – in the Wittgensteinian spirit – that rule-following cannot be thought of in terms of individual mental states only: in order to explain what rules are, one needs to consider rule-following to be a communal practice. This stance is supported by a number of evolutionary scenarios and neuroscientific theories. The monograph culminates in an explication of rule-following in language, morality and mathematics.

 
,,Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa", Wojciech Cyrul
There are no translations available.

 

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX

Rok wydania: 2012

ISBN: 9788326437939

Oprawa: twarda

Liczba stron: 368


Publikacja zawiera wyjątkowy w polskiej literaturze naukowej zbiór odpowiedzi na pytanie, czy i ewentualnie jak zmiany zachodzące w  procesach komunikacyjnych wpływają na tradycyjne praktyki związane z  tworzeniem i stosowaniem prawa. Książka przedstawia m.in.: - mechanizmy prowadzące do kryzysu tradycyjnych procesów tworzenia, stosowania i komunikacji prawa oraz do nieefektywności tradycyjnych sposobów ochrony lub realizacji wartości prawnych; - wpływ zmian wywołanych rozwojem technologii informacyjnych i  komunikacyjnych na dyskurs prawny oraz na praktykę tworzenia i  stosowania tekstów aktów prawnych; - związek formy podawczej informacji prawnej z warunkami jej skuteczności komunikacyjnej; - dylematy związane z postępującą informatyzacją prawa oraz praktyką jego tworzenia i stosowania. Prezentowane w opracowaniu ustalenia dokonywane są na podstawie analizy komunikacyjnej tradycyjnych modeli tworzenia i stosowania prawa. Rozważania poparte są przy tym bogatą literaturą oraz konkretnymi przykładami. Publikacja skierowana jest nie tylko do teoretyków, filozofów i  socjologów prawa, lecz także do praktyków. Praca powinna zainteresować przede wszystkim osoby, które badają wpływ rozwoju technologicznego na prawo, wykorzystują w swojej praktyce prawniczej narzędzia elektroniczne, biorą udział w informatyzacji prawa lub procesów jego tworzenia i stosowania.

 
,,Normatywność prawa", B. Brożek
There are no translations available. 


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-264-0785-7

Okładka: twarda

Ilość stron: 314


Książka rysuje obraz współczesnej debaty nad normatywnością prawa i stanowi istotny głos w tej debacie. Pokazuje też, w jaki sposób w refleksję filozoficznoprawną i filozoficzną włączać można ustalenia współczesnych nauk biologicznych.

Autor analizuje problem normatywności nie tylko w kontekście prawnym, ale też w szerszej perspektywie obejmującej różne systemy reguł(moralność, język, logika). Analizy mają charakter interdyscyplinarny: autor sięga po argumenty prawnicze, filozoficzne, logiczne, a także odwołuje się do ustaleń nauki, w szczególności zaś teorii ewolucji i neuroscience.

 
Kodeks argumentacyjny dla prawników, J. Stelmach

 

Kodeks argumentacyjny dla prawników

J. Stelmach

Zakamycze, Kraków 2002.
ISBN: 83-7333-261-8 , 
Oprawa: oprawa twarda , 
Format: A6 , s. 110


WYDAWCA


Dyskurs prawniczy toczy się niezależnie od przekonań teoretyków prawa. Z okoliczności, że przeminęła konferencyjno-seminaryjna moda nie wynika w szczególności, że znikły też problemy związane z dyskutowaniem przypadków trudnych w prawie. Prace poświęcone problematyce dyskursu prawniczego miały - prawie bez wyjątków - teoretyczny lub metateoretyczny charakter. W konsekwencji prace te nie wywarły żadnego, a w każdym razie żadnego poważniejszego wpływu na praktykę prawniczą. Ponieważ dużym zainteresowaniem cieszyły się zawsze prace, które proponowały konkretne metody i zasady postępowania, dające się po prostu wykorzystać w dyskursie argumentacyjnym, formuła kodeksu, katalogu zasad i reguł, oddawana do rąk Czytelnika wydaje się więc w naturalny sposób odpowiadać interpretacyjnym potrzebom. Nie bez znaczenia dla Autora niniejszej publikacji jest i ta okoliczność, że w literaturze prawniczej nie podjęto nigdy próby napisania kodeksu argumentacyjnego - wszystko zawsze rozpoczynało się i kończyło na poziomie teoretycznych sporów.W publikacji wykorzystano część znakomitego cyklu grafik.

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 13