New publications
,,Methods of Legal Reasoning”, J. Stelmach, B. Brożek
There are no translations available.

 

 

Methods of Legal Reasoning

Series: Law and Philosophy Library , Vol. 78 
Stelmach, Jerzy, Brozek, Bartosz 
2006, IX, 234 p., Hardcover
ISBN: 978-1-4020-4936-1

 

 


WYDAWCAThe book attempts to describe and criticize four methods used in legal practice, legal dogmatics and legal theory: logic, analysis, argumentation and hermeneutics. Apart from a presentation of basic ideas connected with the above mentioned methods, the essays contained in this book seek to answer questions concerning the assumptions standing behind these methods, the limits of using them and their usefulness in the practice and theory of law. A specific feature of the book is that in one study four different, sometimes competing concepts of legal method are discussed. The panorama, sketched like this, allows one to reflect deeply on the questions concerning the methodological conditioning of legal science and the existence of a unique, specific legal method. The authors argue that there exists no such method. They claim that the methodologies presented in the book may serve as a basis for constructing a coherent and useful conception of legal thinking. Any such conception, however, must recognize its own assumptions and limitations, resulting from adopting a specific philosophical stance.

 
Metody prawnicze, wyd. 2 zmienione, J. Stelmach, B. Brożek

 

Metody prawnicze, wyd. 2 zmienione

J. Stelmach, B. Brożek

 

Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
ISBN: 83-7444-351-0 , 
Oprawa: oprawa twarda , 
Format: A5 , s. 304

 


Editor


Książka stanowi prezentację i krytykę czterech metod, którymi posługuje się praktyka prawnicza, dogmatyka oraz teoria i filozofia prawa: logiki, analizy, teorii argumentacji oraz hermeneutyki. Obok przedstawienia podstawowych idei związanych z wymienionymi metodami, cztery eseje zawarte w książce stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o założenia stojące za tymi metodami, granice ich stosowania oraz o ich użyteczność dla praktyki i teorii prawa. 

Unikalną cechą "Metod prawniczych" jest to, że w jednej książce opisane są cztery różne, nierzadko uznawane za konkurencyjne koncepcje metody prawniczej. Tak zarysowana panorama pozwala na dogłębne rozważenie pytania o metodologiczne uwarunkowania nauk prawnych i o istnienie unikalnej, specyficznej metody prawniczej. 
Książka powinna znaleźć Czytelników nie tylko wśród przedstawicieli nauki prawa i praktyki prawniczej, ale wśród wszystkich zainteresowanych problematyką interpretacji humanistycznej. 

Autorzy: Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek

 
,,Współczesna filozofia interpretacji prawniczej”, J. Stelmach
There are no translations available.

J. Stelmach

Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, wyd. 3

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

 
,,The Limits of Naturalism. A Game-Theoretic Critique of Justice as Mutual Advantage”, W. Załuski
There are no translations available.

 

 

W. Załuski

The Limits of Naturalism. A Game-Theoretic Critique of Justice as Mutual Advantage

 

Zakamycze, Kraków 2006.
ISBN: 83-7444-167-4 , 
Oprawa: oprawa twarda , 
Format: 126x200 , s. 202

 


WYDAWCAKsiążka jest rozprawą z zakresu filozofii moralnej. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o możliwość skonstruowania naturalistycznej - odwołującej się do takich założeń filozoficznych jak racjonalność instrumentalna i egoizm motywacyjny - teorii sprawiedliwości. 

Autor definiuje teorię sprawiedliwości jako zbiór złożony z trzech elementów: 
założeń filozoficznych, 
reguły pierwszego poziomu, wyznaczającej sposób dystrybucji dóbr, oraz 
reguły drugiego poziomu, nakazującej stosować się do umów (jak i innego typu rozstrzygnięć dystrybucyjnych) podjętych zgodnie z regułą pierwszego poziomu. 
Korzystając z różnych narzędzi badawczych - w szczególności z teorii gier - autor dochodzi do wniosku, że konstrukcja naturalistycznej teorii sprawiedliwości nie jest możliwa, gdyż w oparciu o jej założenia filozoficzne nie da się uzasadnić reguły drugiego poziomu. Oprócz argumentacji na rzecz wniosku głównego w książce można znaleźć przegląd podstawowych rozwiązań teorii targu oraz kooperacyjnej i ewolucyjnej teorii gier.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 13