New publications
Metody prawnicze, J. Stelmach, B. Brożek

 

Metody prawnicze

J. Stelmach, B. Brożek

Zakamycze, Kraków 2004.
ISBN: 83-7444-351-0 , 
Oprawa: oprawa twarda , 
Format: A5 , s. 304


WYDAWCA

 

Książka stanowi prezentację i krytykę czterech metod, którymi posługuje się praktyka prawnicza, dogmatyka oraz teoria i filozofia prawa: logiki, analizy, teorii argumentacji oraz hermeneutyki. Obok przedstawienia podstawowych idei związanych z wymienionymi metodami, cztery eseje zawarte w książce stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o założenia stojące za tymi metodami, granice ich stosowania oraz o ich użyteczność dla praktyki i teorii prawa. 

Unikalną cechą "Metod prawniczych" jest to, że w jednej książce opisane są cztery różne, nierzadko uznawane za konkurencyjne koncepcje metody prawniczej. Tak zarysowana panorama pozwala na dogłębne rozważenie pytania o metodologiczne uwarunkowania nauk prawnych i o istnienie unikalnej, specyficznej metody prawniczej. 
Książka powinna znaleźć Czytelników nie tylko wśród przedstawicieli nauki prawa i praktyki prawniczej, ale wśród wszystkich zainteresowanych problematyką interpretacji humanistycznej. 

Autorzy: Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek

 

 

 

 
Defeasibility of Legal Reasoning, B. Brożek

 

Defeasibility of Legal Reasoning

B. Brożek


Zakamycze, Kraków 2004.
ISBN: 83-7333-381-9 , 
Oprawa: oprawa miękka , 
Format: A5 , s.240


WYDAWCA


Monografia poświęcona jest pojęciu podważalności (defeasibility), problemowi szeroko dziś dyskutowanemu w zachodniej filozofii i teorii prawa. Sporną kwestią jest już sama definicja podważalności. Temu zagadnieniu poświęcony jest wstępny rozdział książki, w którym podważalność odróżniona zostaje od takich pojęć jak nieostrość języka prawnego oraz rewidowalność i otwartość pojęć prawnych. W kolejnych rozdziałach monografii, po analizie uwarunkowań formalnej rekonstrukcji dyskursu prawnego, przedstawione zostają tzw. logiki podważalne, umożliwiające precyzyjną analizę pojęcia podważalności rozumowań prawniczych. Analiza ta pozwala na sformułowanie argumentów przemawiających za tezą, że rozumowania prawnicze są podważalne, a także umożliwia ukazanie związków, jakie zachodzą pomiędzy pojęciem podważalności a tak ważnymi koncepcjami teoretycznoprawnymi, jak teorie normy prawnej, systemu prawa, wykładni prawa czy teorie argumentacyjne. Książka powinna zainteresować teoretyków prawa.

 

 
,,Methods of Legal Reasoning”, J. Stelmach, B. Brożek
There are no translations available.

 

 

Methods of Legal Reasoning

Series: Law and Philosophy Library , Vol. 78 
Stelmach, Jerzy, Brozek, Bartosz 
2006, IX, 234 p., Hardcover
ISBN: 978-1-4020-4936-1

 

 


WYDAWCAThe book attempts to describe and criticize four methods used in legal practice, legal dogmatics and legal theory: logic, analysis, argumentation and hermeneutics. Apart from a presentation of basic ideas connected with the above mentioned methods, the essays contained in this book seek to answer questions concerning the assumptions standing behind these methods, the limits of using them and their usefulness in the practice and theory of law. A specific feature of the book is that in one study four different, sometimes competing concepts of legal method are discussed. The panorama, sketched like this, allows one to reflect deeply on the questions concerning the methodological conditioning of legal science and the existence of a unique, specific legal method. The authors argue that there exists no such method. They claim that the methodologies presented in the book may serve as a basis for constructing a coherent and useful conception of legal thinking. Any such conception, however, must recognize its own assumptions and limitations, resulting from adopting a specific philosophical stance.

 
Metody prawnicze, wyd. 2 zmienione, J. Stelmach, B. Brożek

 

Metody prawnicze, wyd. 2 zmienione

J. Stelmach, B. Brożek

 

Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
ISBN: 83-7444-351-0 , 
Oprawa: oprawa twarda , 
Format: A5 , s. 304

 


Editor


Książka stanowi prezentację i krytykę czterech metod, którymi posługuje się praktyka prawnicza, dogmatyka oraz teoria i filozofia prawa: logiki, analizy, teorii argumentacji oraz hermeneutyki. Obok przedstawienia podstawowych idei związanych z wymienionymi metodami, cztery eseje zawarte w książce stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o założenia stojące za tymi metodami, granice ich stosowania oraz o ich użyteczność dla praktyki i teorii prawa. 

Unikalną cechą "Metod prawniczych" jest to, że w jednej książce opisane są cztery różne, nierzadko uznawane za konkurencyjne koncepcje metody prawniczej. Tak zarysowana panorama pozwala na dogłębne rozważenie pytania o metodologiczne uwarunkowania nauk prawnych i o istnienie unikalnej, specyficznej metody prawniczej. 
Książka powinna znaleźć Czytelników nie tylko wśród przedstawicieli nauki prawa i praktyki prawniczej, ale wśród wszystkich zainteresowanych problematyką interpretacji humanistycznej. 

Autorzy: Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 13