Publikacje

Poniżej znajduje się lista publikacji Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej.

Proszę wybrać odpowiednią pozycję aby uzyskać dodatkowe informacje.,,Współczesna filozofia interpretacji prawniczej”, J. Stelmach
There are no translations available.

J. Stelmach

Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, wyd. 3

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

 
,,The Limits of Naturalism. A Game-Theoretic Critique of Justice as Mutual Advantage”, W. Załuski
There are no translations available.

 

 

W. Załuski

The Limits of Naturalism. A Game-Theoretic Critique of Justice as Mutual Advantage

 

Zakamycze, Kraków 2006.
ISBN: 83-7444-167-4 , 
Oprawa: oprawa twarda , 
Format: 126x200 , s. 202

 


WYDAWCAKsiążka jest rozprawą z zakresu filozofii moralnej. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o możliwość skonstruowania naturalistycznej - odwołującej się do takich założeń filozoficznych jak racjonalność instrumentalna i egoizm motywacyjny - teorii sprawiedliwości. 

Autor definiuje teorię sprawiedliwości jako zbiór złożony z trzech elementów: 
założeń filozoficznych, 
reguły pierwszego poziomu, wyznaczającej sposób dystrybucji dóbr, oraz 
reguły drugiego poziomu, nakazującej stosować się do umów (jak i innego typu rozstrzygnięć dystrybucyjnych) podjętych zgodnie z regułą pierwszego poziomu. 
Korzystając z różnych narzędzi badawczych - w szczególności z teorii gier - autor dochodzi do wniosku, że konstrukcja naturalistycznej teorii sprawiedliwości nie jest możliwa, gdyż w oparciu o jej założenia filozoficzne nie da się uzasadnić reguły drugiego poziomu. Oprócz argumentacji na rzecz wniosku głównego w książce można znaleźć przegląd podstawowych rozwiązań teorii targu oraz kooperacyjnej i ewolucyjnej teorii gier.

 
,,Dziesięć wykładów o ekonomii prawa”, J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski
There are no translations available.

 

J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski

Dziesięć wykładów o ekonomii prawa

 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
ISBN: 978-83-7526-085-4 , 
Oprawa: oprawa twarda , 
Format: A5 , s. 208

 


WYDAWCANiniejsza książka jest pierwszym opracowaniem w języku polskim omawiającym w sposób kompleksowy jedną z najciekawszych metod analizy prawa, mianowicie metodę ekonomiczną (opracowania, które ukazały się do tej pory w języku polskim, na przykład tłumaczenie książki Stevena Shavelła Ekonomiczna analiza prawa wypadków opublikowane w Transformacjach Prawa Prywatnego w 2006 roku, dotyczyły tylko wybranych jej aspektów).

 
,,Rationality and Discourse. Towards a Normative Model of Applying Law”, B. Brożek
There are no translations available.

 

B. Brożek

Rationality and Discourse. Towards a Normative Model of Applying Law

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , 2007

 

WYDAWCAThis book originated as an attempt to relate to each other and reconcile three major subjects of my previous research: the logic of legal discourse, argumentation theories of law and the economic analysis of law.
I had the pleasure and comfort to design the main argument of this study and to work on its first draft during my research stay at the Chair for Constitutional Law and Legal Theory at the University of Kiel in 2005. I am much indebted to my host, Professor Robert Alexy, for the perfect research conditions I found in Kiel and especially for the discussions concerning many important aspects of my analyses. Professor Alexy also read substantial parts of the manuscript and provided me with many important comments.
Back at my home institution, the Chair for Theory and Philosophy of Law at the Jagiellonian University in Kraków, I had the opportunity to reassume my close cooperation with Professor Jerzy Stelmach. I would like to warmly thank him for his irreplaceable help, common research projects, constant advice, stimulating discussions on legal theory and, last but not least, his friendship.
Several people read or discussed with me (parts of) the material and offered important insights and criticism. I am grateful to Professor Tomasz Gizbert- Studnicki for reading the entire manuscript and providing his valuable comments.
I would also like to thank George Pavlakos for persuading me to follow the project and for discussing much of what I wrote. Allan Beever read a large part of the book and served with his expertise of the philosophy of Kant. Ania Brożek offered her important comments on the main arguments of the book. My warm thanks are also due to Wojtek Załuski for the debates concerning discursive and economic rationality and for our close cooperation. I would also like to thank the following people for stimulating discussions concerning the problems I deal with in the book. In alphabetical order they are: Carsten Bäcker, Johannes Badenhop, Stefano Bertea, Martin Borowski, Andrzej Grabowski, Carsten Heidemann, Adam Olszewski, Maria Piesko, Marta Soniewicka, Nils Teifke, Adam Workowski, and Stanisław Wszołek.
I have presented some ideas developed during the preparation of this book to several audiences: at the seminars in Kiel, at the Krakauer-Augsburger Seminar in 2006 in Kraków, at the IVR Executive Committee Meeting in 2006 in Kraków, at the 2006 Meeting of the Polish Departments of Theory and Philosophy of Law in Mędzyzdroje and at the seminars both at the Faculty of Law of the Jagiellonian University and at the Faculty of Philosophy of the Pontifical Academy of Theology in Kraków. I would like to thank the participants of those gatherings for their valuable comments and critique.
A large part of the work on this book was made possible by the research fellowship I received in 2005 from the Alexander von Humboldt Foundation. The preparation of the final manuscript was made much easier thanks to a grant from the Foundation for Polish Science I received in 2006 within their "Homing Program".
Last but most certainly not least, I would like to thank my wife Beata for supporting me throughout the process of writing the book, as well as for her constant love and encouragement and for helping me to realize that we live in the best of possible worlds.


I dedicate this book to my Parents.

 
,,Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa”, W. Załuski
There are no translations available.

 

 

W. Załuski,

Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa

OBI – BIBLOS, 
Kraków-Tarnów 2008
ISBN 978-83-733251-6-6
Format B5
Ilość stron 239

 

 

WYDAWCASKŁONNOŚCIOWA INTERPRETACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Podziękowania
Wprowadzenie

Rozdział 1
Interpretacja skłonnościowa na tle innych interpretacji prawdopodobieństwa
1.1. Matematyczna eksplikacja pojęcia prawdopodobieństwa
1.2. Pojęcie interpretacji prawdopodobieństwa
1.2.1. Czym jest interpretacja prawdopodobieństwa?
1.2.2. Kryteria oceny interpretacji prawdopodobieństwa
1.3. Interpretacja klasyczna
1.3.1. Prezentacja
1.3.2. Krytyka
1.3.3. Próba oceny
1.4. Interpretacja logiczna
1.4.1. Prezentacja 
1.4.2. Krytyka
1.4.3. Próba oceny
1.5. Interpretacja subiektywna
1.5.1. Prezentacja
1.5.2. Krytyka
1.5.3. Próba oceny
1.6. Interpretacja częstościowa
1.6.1. Prezentacja 
1.6.2. Krytyka
1.6.3. Próba oceny
1.7. Interpretacja skłonnościowa
1.7.1. Ogólna charakterystyka
1.7.2. Warianty
1.7.2.1. Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa long run
1.7.2.2. Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa single case
1.7.2.3. K. R. Poppera ujęcie interpretacji skłonnościowej 
1.7.3. Prekursorzy
1.8. O rozróżnieniu na obiektywne i epistemiczne interpretacje
prawdopodobieństwa
1.8.1. Interpretacja obiektywna
1.8.2. Interpretacja epistemiczna
1.9. Wnioski

Rozdział 2
Argumenty za przyjęciem interpretacji skłonnościowej
2.1. Trzy argumenty za przyjęciem interpretacji skłonnościowej
2.2. Eksperyment myślowy K. R. Poppera
2.3. Interpretacja skłonnościowa a indeterministyczna wizja świata
2.3.1. Determinizm a indeterminizm 
2.3.1.1. Determinizm naukowy vs. indeterminizm naukowy
2.3.1.2. Determinizm metafizyczny vs. indeterminizm metafizyczny
2.3.1.3. Interpretacja skłonnościowa a indeterminizm metafizyczny
2.3.2. K. R. Poppera krytyka determinizmu
2.3.2.1. Krytyka determinizmu naukowego
2.3.2.2. Krytyka determinizmu metafizycznego
2.3.3. Interpretacja skłonnościowa jako metafizyczny program badawczy
2.3.3.1. Pojęcie metafizycznego programu badawczego 
2.3.3.2. Czym są skłonności?
2.3.3.3. K. R. Poppera metafizyczny programu badawczy
2.4. Interpretacja skłonnościowa a konkretne problemy filozoficzne i naukowe
2.4.1. Problem prawdopodobieństw zdarzeń jednostkowych
2.4.1.1. Zdarzenia jednostkowe
2.4.1.2. Prawdopodobieństwo zdarzeń jednostko-
wych w świetle interpretacji częstościowej i skłonnościowej
2.4.1.3. Wnioski
2.4.2. Skłonnościowa interpretacja mechaniki kwantowej
2.4.2.1. Prezentacja
2.4.2.2. Krytyka
2.4.3. Problemy interpretacyjne teorii ewolucji
2.4.4. Fundamentalny problem teorii przypadku
2.5. Wnioski

Rozdział 3
Argumenty za odrzuceniem interpretacji skłonnościowej
3.1. Trzy argumenty za odrzuceniem interpretacji skłonnościowej
3.2. Zarzut metafizyczności
3.2.1. Niejasność statusu ontologicznego skłonności
3.2.2. Niefalsyfikowalność wypowiedzi o skłonnościach
3.3. Zarzut wtórności
3.4. Zarzut niemożności nadania sensu prawdopodobieństwom
„odwrotnym” 
3.4.1. Problem prawdopodobieństw „odwrotnych” – paradoks Humphreysa
3.4.2. Paradoks Humphreysa a skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa long run
3.4.3. Wnioski
3.5. Inne zarzuty
3.6. Wnioski
Zakończenie
Literatura cytowana
Skorowidz

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 11