Publikacje

Poniżej znajduje się lista publikacji Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej.

Proszę wybrać odpowiednią pozycję aby uzyskać dodatkowe informacje.,,Ewolucyjna filozofia prawa”, W. Załuski
There are no translations available.

 

W. Załuski

Ewolucyjna filozofia prawa


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , 2009

 

 

Książka Ewolucyjna filozofia prawa wpisuje się w naturalistyczny nurt badań nad zjawiskami normatywnymi.

Jej celem jest naszkicowanie, w oparciu o osiągnięcia teorii ewolucji, odpowiedzi na klasyczne pytania filozofii prawa: pytanie ontologiczne - o naturę prawa, pytanie teleologiczno-aksjologiczne - o pożądane cele prawa, pytanie normatywne - o źródła normatywności norm prawnych i o ich siłę motywującą. 
Punktem wyjścia prowadzonych w książce analiz jest rekonstrukcja ewolucyjnej wizji natury ludzkiej; wizja ta stanowi podstawę odpowiedzi na wspomniane pytania. Oto niektóre wnioski tych analiz: prawo jest bytem emergentnym "osadzonym" w naszych kooperatywnych dyspozycjach wykształconych przez dobór naturalny, wartościami szczególnie dobrze harmonizującymi z ewolucyjną wizją natury ludzkiej są wartości charakterystyczne dla liberalizmu społecznego, rudymentarna postać naszego poczucia sprawiedliwości - jednej z predyspozycji skłaniających nas do działań zgodnymi z normami prawnymi - jest adaptacją biologiczną.

 
,,Evolutionary Theory and Legal Philosophy”, dr hab. Wojciech Załuski
There are no translations available.
  • W. Załuski, Evolutionary Theory and Legal Philosophy
  • Hardcover: 192 pages
  • Publisher: Edward Elgar Pub (Nov 30 2009)
  • Language: English
  • ISBN-10: 1848444451
  • ISBN-13: 978-1848444454

 

WYDAWCAProduct Description
The aim of the book is to present various ways in which evolutionary theory, via the picture of human nature it suggests, can contribute to the analysis of three - arguably main - legal-philosophical questions: the ontological question - what is the nature of law; the teleological-axiological questions - what are the main values to be realized by law; and the normativity question, which has two aspects: normative - what explains the fact that legal norms provide reasons for action, and motivational - what explains the fact that humans can be motivated by legal norms. It is argued that evolutionary theory suggests non-trivial answers to these questions, and that these answers can become the building blocks of a new - evolutionary - current in legal philosophy.

 
,,Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami”, M. Soniewicka
There are no translations available.

M. Soniewicka

Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami

 

 

 

 

Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - OFICYNA
Kod: KAM-1282:W01P01

 

 

WYDAWCA

 

 


W książce Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami dokonano próby ogólnego zdefiniowania pojęcia "sprawiedliwość" w rozumieniu współczesnej filozofii liberalnej oraz warunków jakie muszą być spełnione, by zastosować je do świata jako całości. Na tej podstawie przeprowadzona zostaje krytyczna analiza głównych koncepcji sprawiedliwości globalnej, jakie powstały na gruncie współczesnych sporów pomiędzy rozmaitymi nurtami liberalizmu. Obejmuje ona zarówno koncepcje odrzucające redystrybucję dóbr (koncepcje "nieczułe na położenie"), jak i koncepcje przyjmujące w różny sposób zakreśloną redystrybucję dóbr (koncepcje "czułe na położenie"). Celem tych analiz jest znalezienie miejsc wspólnych i miejsc spornych pomiędzy koncepcjami, co pozwala z kolei na sformułowanie pewnych ogólnych tez dotyczących tego, co liberalizm może zaproponować światu jeśli chodzi o sprawiedliwość.

 
,,The Double Truth Controversy. An Analytical Essay”, B. Brożek
There are no translations available.

 

The Double Truth Controversy. An Analytical Essay

B. Brożek

Kraków 2010

ISBN  978-83-62259-01-4

 

 

The principal source of the double truth controversy is the condemnation of 1277 issued by the bishop of Paris, Stephan Tempier. In the introduction to the document, Tempier condemns those philosophers who claim that there are things true according to the Catholic faith but false on the basis of natural reason. There is little doubt that Tempier thought of Siger of Brabant and Boethius of Dacia. There are several problems involved here, the first being whether anyone has actually ever advocated double truth. The second follows on the heels of the first since, if so, what does the theory of duplex veritas amount to? Finally, is it rational to uphold a view that embraces double truth? This book attempts to answer these questions via an exegesis of historical texts and by the application of some modern logical techniques to medieval theories. The resulting picture is that of complex and interesting accounts of the relationship between faith and reason, enabling an in-depth reflection on the contemporary discussions of the issue.

 
,,Teoria prawa”, J. Stelmach, R. Sarkowicz (wyd. 2)
There are no translations available.

k


Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001
ISBN: 83-233-1008-4 
rok: 1997 
format: A5 
stron:228 
oprawa: miękka 
język publikacji: Pl

 

 

 

 

 

 

 

Książka zawiera prezentację najistotniejszych problemów współczesnej filozofii i teorii prawa. Wychodząc poza typową konwencję podręcznika akademickiego, w sposób eseistyczny przedstawia zarówno zagadnienia tradycyjnie należące do teorii prawa, jak i te z zakresu filozofii, aksjologii czy lingwistyki. Dlatego też czytelnikami mogą być, obok prawników, także przedstawiciele tych dyscyplin, które zajmują się prawem jako pewnym szczególnym zjawiskiem społecznym czy filozoficznym.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 11