Department of Philosophy of Law and Legal Ethics
Konkurs na stanowiska wykonawców w grancie ,,Naturalizacja prawa"
There are no translations available.

Informujemy o konkursie na dwa stanowiska wykonawców w grancie ,,Naturalizacja prawa". Szczegóły konkursu:

 

WYKONAWCA 1

 

Wymagania:

- stopień naukowy doktora prawa lub filozofii

- znaczący dorobek publikacyjny

- biegła znajomość języka angielskiego

 

Opis zadań:

- udział w pracach badawczych dotyczących naturalizacji prawa

- publikacje artykułów dotyczącej badań prowadzonych w ramach projektu

- prezentowanie uzyskanych wyników na konferencjach

 

Typ konkursu NCN: MAESTRO - HS

 

Termin składania ofert: 10 września 2014

 

Forma składania ofert: e-mail (na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

Warunki:

Wynagrodzenie: 1700 zł brutto/miesiąc

Data rozpoczęcia: 1 października 2014

Okres: 24 miesiące

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys naukowy

- lista publikacji

- krótki opis planowanych badań (3-5 stron)

 

WYKONAWCA 2

 

Wymagania:

- stopień naukowy doktora prawa lub filozofii

- znaczący dorobek publikacyjny

- biegła znajomość języka angielskiego

 

Opis zadań:

- udział w pracach badawczych dotyczących naturalizacji prawa

- przygotowanie monografii dotyczącej badań prowadzonych w ramach projektu

- publikacje artykułów dotyczącej badań prowadzonych w ramach projektu

- prezentowanie uzyskanych wyników na konferencjach

 

Typ konkursu NCN: MAESTRO - HS

 

Termin składania ofert: 10 września 2014

 

Forma składania ofert: e-mail (na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

Warunki:

Wynagrodzenie: 2550 zł brutto/miesiąc

Data rozpoczęcia: 1 października 2014

Okres: 24 miesiące

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys naukowy

- lista publikacji

- krótki opis planowanych badań (3-5 stron)

 

Więcej informacji o projekcie ,,Naturalizacja prawa" znaleźć można w zakładce ,,Projekty badawcze" powyżej.

 
Stypendium dla doktoranta
There are no translations available.

Informujemy o możliwości uzyskania stypendium doktoranckiego w ramach projektu naukowego ,,Naturalizacja prawa". Szczegóły konkursu:

 

Wymagania:

- stopień magistra prawa lub filozofii

- rozpoczęte studia doktoranckie

- biegła znajomość języka angielskiego

- umiejętność pracy indywidualnej i w zespole

 

Opis zadań:

- aktywny udział w pracach badawczych dotyczących naturalizacji prawa

- przygotowanie rozprawy doktorskiej dotyczącej badań prowadzonych w ramach projektu

- publikacje artykułów dotyczącej badań prowadzonych w ramach projektu

- prezentowanie uzyskanych wyników na konferencjach

 

Typ konkursu NCN: MAESTRO - HS

 

Termin składania ofert: 10 września 2014

 

Forma składania ofert: e-mail (na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

Warunki stypendium:

Wynagrodzenie: 2500 zł brutto/miesiąc

Data rozpoczęcia: 1 października 2014

Okres: 24 miesiące

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys naukowy

- lista publikacji

- list motywacyjny

- krótki opis planowanych badań (3-5 stron)

- list rekomendacyjny

- kopie dwóch najważniejszych publikacji

 

Więcej informacji o projekcie ,,Naturalizacja prawa" znaleźć można w zakładce ,,Prace badawcze" powyżej.

 
Stypendium dla doktoranta
There are no translations available.

Informujemy o możliwości uzyskania stypendium doktoranckiego w ramach projektu naukowego ,,Prawne i etyczne standardy genetyki reprodukcyjnej". Szczegóły konkursu:

 

Wymagania:

- stopień naukowy magistra prawa, filozofii, socjologii, biotechnologii lub medycyny

- wysoka średnia ocen ze studiów

- rozpoczęte studia doktoranckie

- zainteresowania naukowe w dziedzinie genetyki reprodukcyjnej

- przygotowywanie rozprawy doktorskiej związanej tematycznie z genetyką reprodukcyjną

- doświadczenie naukowe i wiedza w dziedzinie związanej tematycznie z genetyką reprodukcyjną

- biegła znajomość języka angielskiego

- doświadczenie zagraniczne (np. udział w wymianie studenckiej Erasmus), społeczne lub naukowe doświadczenie (działalność w stowarzyszeniach i organizacjach studenckich, udział w konferencjach itp.)

- dorobek publikacyjny, wystąpienia konferencyjne, nagrody i wyróżnienia

 

Opis zadań:

- aktywny udział w pracach badawczych dotyczących genetyki reprodukcyjnej, w tym zbierania i analizowania danych związanych z genetyką reprodukcyjną pod kierunkiem wykonawców projektu

- publikacje artykułów związanych z genetyką reprodukcyjną w wysoko punktowanych pismach naukowych i pracach zbiorowych

- przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej związanej z genetyką reprodukcyjną

- prezentowanie uzyskanych wyników badań na konferencjach

- udział w seminariach i konferencji organizowanych w ramach projektu

- współpraca przy organizacji i merytorycznym przygotowaniu seminariów, konferencji, publikacji w ramach projektu

 

Typ konkursu NCN: Sonata Bis-3 HS

 

Termin składania ofert: 30 września 2014

 

Forma składania ofert: e-mail (na adres  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

Warunki stypendium:

Wynagrodzenie: 1000 zł brutto/miesiąc

Data rozpoczęcia: 1 października 2014

Okres: 24 miesiące

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys naukowy

- kopia dyplomu magisterskiego

- lista publikacji

- opinia promotora rozprawy doktorskiej

- krótki opis projektu rozprawy doktorskiej (3-5 stron)

- list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem

- kopie dwóch najważniejszych publikacji

 

Więcej informacji o projekcie ,, Prawne i etyczne standardy genetyki reprodukcyjnej” znaleźć można w zakładce ,,Prace badawcze" powyżej.

 
Zagadnienia egzaminacyjne
There are no translations available.

EGZAMIN Z ETYKI I BIOETYKI PRAWNICZEJ

niestacjonarne studia doktoranckie

rok akademicki 2013/2014

 

Zagadnienia egzaminacyjne:

 

1. Argument z równi pochyłej.

2. Granice eksperymentu medycznego.

3. Przyczyny sporów bioetycznych.

4. Źródła refleksji bioetycznej.

5. Ulepszanie natury człowieka.

6. Dyskryminacja genetyczna.

7. Urodzenie jako szkoda  - wrongful life action.

 

 

Egzamin będzie miał formę pisemną. Należy opisać (w formie eseju) wybrane dwa spośród wymienionych powyżej zagadnień.

 

 

EGZAMIN Z ARGUMENTACJI PRAWNICZEJ

niestacjonarne studia doktoranckie

rok akademicki 2013/2014

 

LISTA PROBLEMÓW EGZAMINACYJNYCH:

 

A.

1) Trzy modele argumentacji prawniczej.

2) Teoria argumentacji Roberta Alexego.

 

B.

1) Słuszność jako kryterium argumentacji prawniczej.

2) Argumentacyjna strategia top-down.

3) Zasady słusznego argumentowania (wybrać i omówić 1 lub 2 zasady).

 

C.

1) Skuteczność jako kryterium argumentacji prawniczej.

2) Strategia bottom-up.

3) Erystyka argumentacyjna.

4) Zasady skutecznego argumentowania (wybrać i omówić 1 lub 2 zasady).

 

D.

1) Efektywność jako kryterium argumentacji prawniczej.

2) Strategia top-downbottom-up w modelu ekonomicznym.

3) Zasady efektywnego argumentowania (wybrać i omówić 1 lub 2 zasady).

 

 

EGZAMIN BĘDZIE PRZEPROWADZONY W FORMIE PISEMNEJ.

WYBRANE ZOSTANĄ 2 PYTANIA – KAŻDE Z INNEJ
GRUPY PROBLEMOWEJ.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9