Department of Philosophy of Law and Legal Ethics
Nowości wydawnicze
There are no translations available.

Naturalizm prawniczy. Stanowiska, red. Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Katarzyna Eliasz

 

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-264-8241-0

Oprawa: twarda

Liczba stron: 308

 
Nowości wydawnicze
There are no translations available.

Naturalizm prawniczy. Interpretacje, red. Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Katarzyna Eliasz

 

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-264-8192-5

Oprawa: twarda

Liczba stron: 300

 
Nowości wydawnicze
There are no translations available.

Informatyzacja tekstu prawa. Perspektywy zastosowania języków znacznikowych, W. Cyrul, J. Duda, J. Opiła, T. Pełech-Pilichowski

 

https://www.profinfo.pl/img/min/401/301/40301139_2_informatyzacja-tekstu-prawa-perspektywy-zastosowania-jezykow-zna_300x496_FFFFFF_pad.jpg

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-264-4582-8

Oprawa: twarda

Liczba stron: 188

 
Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie naukowym
There are no translations available.

Informujemy o możliwości uzyskania stypendium doktoranckiego w ramach projektu naukowego pt. ,,Prawne i etyczne standardy genetyki reprodukcyjnej". Szczegóły konkursu:

 

Wymagania:

- stopień naukowy magistra prawa, filozofii, socjologii, biotechnologii lub medycyny

- wysoka średnia ocen ze studiów

- rozpoczęte studia doktoranckie

- zainteresowania naukowe w dziedzinie genetyki reprodukcyjnej

- przygotowywanie rozprawy doktorskiej związanej tematycznie z genetyką reprodukcyjną

- doświadczenie naukowe i wiedza w dziedzinie związanej tematycznie z genetyką reprodukcyjną

- biegła znajomość języka angielskiego

- doświadczenie zagraniczne (np. udział w wymianie studenckiej Erasmus), społeczne lub naukowe doświadczenie (działalność w stowarzyszeniach i organizacjach studenckich, udział w konferencjach itp.)

- dorobek publikacyjny, wystąpienia konferencyjne, nagrody i wyróżnienia

 

Opis zadań:

- aktywny udział w pracach badawczych dotyczących genetyki reprodukcyjnej, w tym zbierania i analizowania danych związanych z genetyką reprodukcyjną pod kierunkiem wykonawców projektu

- publikacje artykułów związanych z genetyką reprodukcyjną w wysoko punktowanych pismach naukowych i pracach zbiorowych

- przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej związanej z genetyką reprodukcyjną

- prezentowanie uzyskanych wyników badań na konferencjach

- udział w seminariach i konferencji organizowanych w ramach projektu

- współpraca przy organizacji i merytorycznym przygotowaniu seminariów, konferencji, publikacji w ramach projektu

 

Typ konkursu NCN: Sonata Bis-3 HS

 

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2015

 

Forma składania ofert: e-mail (na adres kierownika projektu dr Marty Soniewickiej  marta.soniewicka[at]uj.edu.pl)

 

Warunki stypendium:

Wynagrodzenie: 1000 zł brutto/miesiąc (wypłaty co sześć miesięcy)

Zatrudnienie w ramach umowy o dzieło

Data rozpoczęcia pracy: 1 czerwca 2015

Okres: 24 miesiące

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys naukowy

- kopia dyplomu magisterskiego

- lista publikacji

- opinia promotora rozprawy doktorskiej

- krótki opis projektu rozprawy doktorskiej (3-5 stron)

- list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem

- kopie dwóch najważniejszych publikacji

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 11