Historia katedry


 

Od lat 70.tych XX wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są badania naukowe oraz dydaktyka w zakresie historii administracji i myśli administracyjnej. Z inicjatywy ówczesnego docenta w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego, dr hab. Ludwika Łysiaka (1923-2002) utworzono najpierw Zakład (1979), a następnie Katedrę Historii Administracji i Myśli Administracyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Kierownictwo Katedry powierzone zostało właśnie L. Łysiakowi, który był prekursorem tego kierunku badań historycznoprawnych w ośrodku krakowskim. W liczącym kilkadziesiąt pozycji dorobku naukowym prof. dr. hab. L. Łysiaka znajdują się również prace poświęcone organizacji administracji terytorialnej oraz samorządu II Rzeczypospolitej. Pod kierunkiem naukowym L. Łysiaka przygotowane zostały dwie rozprawy doktorskie z historii administracji (Andrzej Partyka, Marek Nowak) oraz rozprawa habilitacyjna (Jerzy Malec).

W 2000 roku Kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Jerzy Malec, długoletni współpracownik prof. L. Łysiaka.

Prof. dr hab. J. Malec jest autorem stu kilkudziesięciu prac naukowych i publikacji, w tym książek z zakresu: historii administracji, myśli administracyjnej, dziejów federalizmu polskiego i europejskiego. Pod kierunkiem naukowym J. Malca rozprawy doktorskie z zakresu historii administracji i myśli administracyjnej przygotowali Krzysztof Sondel, Paweł Cichoń, Paweł Dąbek oraz Michał Nowakowski.

W latach 1995-1999 z Katedrą Historii Administracji i Myśli Administracyjnej współpracował dr hab. Zdzisław Zarzycki (obecnie adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ).

W 2003 roku do grona pracowników Katedry dołączył dr hab. Paweł Cichoń, w roku 2006 dr Michał Nowakowski, zaś w roku 2010 dr Marek Stus.

W latach 2007 - 2008 opiekunem Katedry (wówczas zakładu) był prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, natomiast od roku 2008 Katedrą kieruje prof. dr hab. Dorota Malec.

Prof. dr hab. Dorota Malec jest autorką  stu kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących historii państwa i prawa polskiego, historii administracji oraz historii i ustroju notariatu na ziemiach polskich. Pod kierunkiem prof. D. Malec rozprawy doktorskie przygotowali  Adam Redzik, Marek Stus, Karol Siemaszko i Matusz Mataniak.

Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej od chwili jej powstania współpracuje z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce, a także z Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem.

 

© 2011 Powered by ISKRA