Sylabusy


 

Przedmioty prowadzone przez Katedrę:

 

Historia nowożytnej administracji - administracja stacjonarna

Historia nowożytnej administracji - administracja niestacjonarna

Historia nowożytnej administracji - prawo stacjonarne

Historia nowożytnej administracji - prawo niestacjonarne

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji - administracja niestacjonarna

Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych - prawo własności intelektualnej i nowych mediów stacjonarne

Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych - prawo własności intelektualnej i nowych mediów niestacjonarne 

Ewolucja wymiaru sprawiedliwosci w Polsce na tle porównawczym

Prawo prywatne w Polsce w XX w.

 


 

 

 

Problematyka wykładów z przedmiotów prowadzonych przez Katedrę:

 

Problematyka wykładu z Historii nowożytnej administracji (prawo stacjonarne i niestacjonarne)

Problematyka wykładu z Historii nowożytnej administracji (administracja stacjonarna i niestacjonarna)

Problematyka wykładu: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji (administracja  niestacjonarna)

Problematyka wykładu:  Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych (prawo własności intelektualnej i nowych mediów stacjonarne i niestacjonarne) 

Problematyka wykładu: Ewolucja wymiaru sprawiedliwosci w Polsce na tle porównawczym

Problematyka wykładu: Prawo prywatne w Polsce w XX w.

 

 


 


 

 

Seminaria prowadzone przez prof. dr hab. Dorotę Malec:

 

              Seminarium magisterskie - administracja I rok

              Seminarium magisterskie - administracja II rok

              Seminarium magisterskie - prawo IV rok

              Seminarium  magisterskie - prawo V rok

 

 

Seminaria prowadzone przez dr. hab. Pawła Cichonia:

 

              Seminarium magisterskie - admianistracja I rok

              Seminarium magisterskie  - administracja II rok

              Seminarium licencjackie - Hstoria nowożytnej administracji -  administracja stacjonarna III rok

 

 

Seminaria prowadzone przez dr. Marka Stusa:

 

              Seminarium licencjackie - Podstawy prawa cywilnego -  administracja niestacjonarna III rok

 
 
© 2011 Powered by ISKRA