Terminy zajęć


 

W związku ze zmianą organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wynikającą z wprowadzonych na Uczelni regulacji związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajęcia dydaktyczne prowadzone obecnie przez Katedrę odbywane będą – do czasu zniesienia lub zmiany w/w regulacji - w formach zdalnego nauczania.

 

 

Prof. dr hab. Dorota Malec

 

semestr zimowy:

 

 
 
Wykład - Historia nowożytnej administracji
 
administracja stacjonarna 
              poniedziałek:  16.45 - 19:00,  Ul. Krupnicza 33a, s. Wykładowa Zielona
 
 prawo stacjonarne                   
              wtorek: 11.30 - 13.45, Ul. Krupnicza 33a, Aula A + B
 
 
 
Wykład - Historia państwa i prawa polskiego  - prawo 
 
                wtorek:   9.45 - 11.15, Ul. Krupnicza 33a, Aula A + B
 
 
 
Wykład - Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym - prawo 
 
                  środa:  15:00 - 16:30,  Ul. Anny 6, s. 110
 
 
 
Warsztaty- Prawo prywatne w Polsce w XX w.
 
                  środa:  16:45 - 18:15,  Ul. Gołębia 9, s. 130
 
                                                                    
Seminarium magisterskie  - studia stacjonarne i niestacjonarne (prawo i administracja)    
 
 
 

semestr letni:

 

                                 Wykład - Historia państwa i prawa polskiego  - prawo 
 
                                                  wtorek:   9.45 - 11.15, Ul. Krupnicza 33a, Aula A + B
 
 
 
 Seminarium magisterskie  - studia stacjonarne i niestacjonarne (prawo i administracja)    
 
 

 

 

Dr hab. Paweł Cichoń

 

semestr zimowy:

 

           Wykład - Historia nowożytnej administracji 

            prawo stacjonarne

                        wtorek: 11.30 - 13.45, Ul. Krupnicza 33a, Aula A + B                

  administracja niestacjonarna
 
               sobota (w terminach zjazdów): 14.30 - 17.30, Pałac Larischa, s. 55
 
 
 
Wykład - Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym - prawo 
 
                  środa:  15:00 - 16:30,  Ul. Anny 6, s. 110
 
 
 
Ćwiczenia - Historia nowożytnej administracji
                               
                                                   prawo stacjonarne:
                               czwartek              11.30 - 13.00, Ul. Krupnicza 33a, s. 103
                               czwartek              13.15 - 14.45, Ul. Krupnicza 33a, s. 103
                               
                               admisnitracja niestacjonarna 
                               sobota     (w terminach zjazdów)   17:45-20.00, Pałac Larischa, s. 55
 
 
                                                                      
                                Seminarium magisterskie - studia stacjoanrne i niestacjonarne (prawo i administracja) 
 
 
 
 
  semestr letni:
 
 
Warsztaty licencjackie stacjonarne - Historia nowożytnej adminsitracji 
 
 
Warsztaty licencjackie niestacjonarne - Historia nowożytnej adminsitracji 
 
    
 
 

                    Dr Marek Stus

 

                              semestr zimowy:
 
                      
Wykład - Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych - prawo własności intelektulanej i nowych mediów
 
                środa:  13.15 - 13:45,  Ul. Olszewskiego 2, s. 218
 
 
 
Warsztaty- Prawo prywatne w Polsce w XX w. - prawo
 
                środa:  16:45 - 18:15,  Ul. Gołębia 9, s. 130
 
 
 
Wykład - Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji -  administracja niestacjona
             
                 sobota (w terminach zjazdów): 10.30 - 12.45, ul. Olszewskiego 2, s. 219
 
 
 Ćwiczenia - Historia nowożytnej admisnitracji:
 
                    prawo stacjonarne: 
 
                    środa:          9.45  - 11.15, ul. Krupnicza 33a, s. 103
                       środa:         11.30  - 13.00, ul. Krupnicza 33a, s. 103
                    czwartek:    11.30  - 13.00, ul. Krupnicza 33a, s. 12
                    czwartek:    13.15  - 14.45, ul. Krupnicza 33a, s. 12
                    czwartek:    15.00  - 16.30, ul. Krupnicza 33a, s. 12
     
 
                              Ćwiczenia – Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
 
                                                    administracja niestacjonarna:
                                                     niedziela (w terminach zjazdów):        8.00 - 10.15, ul. Krupnicza 33a, s. 103
                                                     niedziela (w terminach zjazdów):      10.30 - 12.45, ul. Krupnicza 33a, s. 103
                     
 
 
     semestr letni:
 
 
             Wykład - Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
 
                                 administracja niestacjonarna 
 
                             sobota (w terminach zjazdów): 10.30 - 12.45, ul. Olszewskiego 2, s. 219
 
 
 
              Ćwiczenia – Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
 
                                administracja niestacjonarna
 
                                 niedziela (w terminach zjazdów):        8.00 - 10.15, ul. Gołębia 9, s. 123
                                 niedziela (w terminach zjazdów):      10.30 - 12.45, ul. Gołębia 9, s. 123
 
             
 
              Ćwiczenia – Historia nowożytnej administracji
 
                                       prawo niestacjonarne
             
              niedziela (w terminach zjazdów):      10.30 - 12.45, ul. Św. Anny 6, s. 110
 
 
 

Dr Michał Nowakowski

 

semestr zimowy:

 
 
Wykład - Historia nowożytnej administracji - administracja stacjonarna 
                     
                poniedziałek:  16.45 - 19:00,  Ul. Krupnicza 33a, s. Wykładowa Zielona

 

         Wykład - Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji -  administracja niestacjona

                 sobota (w terminach zjazdów): 10.30 - 12.45, ul. Olszewskiego 2, s. 219
 
 
 
Ćwiczenia - Historia nowożytnej administracji - administracja stacjonarna 
 
                  wtorek:       8.00 -  9.30, Ul. Anny 6, s. 110
                  wtorek:       9.45 - 11.15, Ul. Anny 6, s. 110 
                  wtorek:     11.25 - 12.55, Ul. Anny 6, s. 110
                  wtorek:     13.00 - 14.30, Ul. Gołębia 9, s 123 
 
                              
 
Ćwiczenia – Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji - administracja niestacjonarna:
                                                   
                    niedziela (w terminach zjazdów):        8.00 - 10.15, ul. Gołębia 9, s. 123
                    niedziela (w terminach zjazdów):      10.30 - 12.45, ul. Gołębia 9, s. 123
 
 
 
     semestr letni:
 
 
             Wykład - Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
 
                                 administracja niestacjonarna 
 
                             sobota (w terminach zjazdów): 10.30 - 12.45, ul. Olszewskiego 2, s. 219
 
 
 
              Ćwiczenia – Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
 
                                administracja niestacjonarna
 
                                 niedziela (w terminach zjazdów):        8.00 - 10.15, ul. Gołębia 9, s. 123
                                 niedziela (w terminach zjazdów):      10.30 - 12.45, ul. Gołębia 9, s. 123
 
             
 
              Ćwiczenia – Historia nowożytnej administracji
 
                                       prawo niestacjonarne
             
              niedziela (w terminach zjazdów):      10.30 - 12.45, ul. Św. Anny 6, s. 110
 
 
 
 
© 2011 Powered by ISKRA