Terminy zajęć


 

 

Prof. dr hab. Dorota Malec

semestr zimowy:

 

 
 
Wykład - Historia nowożytnej administracji
 
administracja stacjonarna 
              poniedziałek:  16.45 - 19:00,  Ul. Krupnicza 33a, s. Wykładowa Zielona
 
 prawo stacjonarne                   
              wtorek: 11.30 - 13.45, Ul. Krupnicza 33a, Aula B
 
 
 
Wykład - Historia Państwa i prawa polskiego - prawo 
 
                wtorek:   9.45 - 11.15, Ul. Krupnicza 33a, Aula B
 
 
 
Wykład - Prawo prywatne II Rzeczypospolitej - prawo
 
                środa:  11:30 - 13:00,  Ul. Olszewskiego 2, s 223
 
 
 
 
Wykład - Historyczny rozwój prawa - studia doktoranckie
 
                                                                      
 
 
Seminarium magisterskie  - studia stacjonarne i niestacjonarne (prawo i administracja) 
 
                       
 
 
 

Dr hab. Paweł Cichoń

semestr zimowy:

 

           Wykład - Historia nowożytnej administracji 

            prawo stacjonarne

                        wtorek: 11.30 - 13.45, Ul. Krupnicza 33a, Aula B                

  administracja niestacjonarna
 
               sobota (w terminach zjazdów): 14.00 - 17.00, Pałac Larischa, s. Audytoryjna
 
 
 
Ćwiczenia - Historia nowożytnej administracji
                               
                                                   prawo stacjonarne:
                               czwartek              11.30 - 13.00, Ul. Gołębia 9, s. 2
                               czwartek              13.15 - 14.45, Ul. Gołębia 9, s. 13
                               
                               admisnitracja niestacjonarna 
                               sobota     (w terminach zjazdów)   17:15-19:30, Ul. Gołębia 9, s. 13
 
 
                                                                      
                                Seminarium magisterskie - studia stacjoanrne i niestacjonarne (prawo i administracja) 
 
 
 
 
  semestr letni:
 
 
Warsztaty licencjackie stacjonarne - Historia nowożytnej adminsitracji 
 
 
Warsztaty licencjackie niestacjonarne - Historia nowożytnej adminsitracji 
 
    
 
 

                    Dr Marek Stus

                              semestr zimowy::
 
 
                      
Wykład - Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych - prawo własności intelektulanej i nowych mediów
 
                środa:  13.15 - 13:45,  Ul. Olszewskiego 2, s. 218
 
 
 
Wykład - Prawo prywatne II Rzeczypospolitej - prawo
 
                środa:  11:30 - 13:00,  Ul. Olszewskiego 2, s. 223
 
 
 
Wykład - Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji -  administracja niestacjona
             
                sobota (w terminach zjazdów): 10.40 - 13:05, ul. Gołębia 9, s. Przewiązka
 
 
 
 Ćwiczenia - Historia nowożytnej admisnitracji:
 
                    prawo stacjonarne: 
 
                    środa:         8.00  - 9.30, ul. Krupnicza 33a, s. 103
                       środa:          9.45  - 11.15, ul. Krupnicza 33a, s. 103
                    czwartek:    13.15  - 14.45, ul. Krupnicza 33a, s. 103
                    czwartek:     15.00  - 16.30, ul. Krupnicza 33a, s. 103 
                    czwartek:    16.45  - 13.05, ul. Krupnicza 33a, s. 103 
 
                              Ćwiczenia – Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
 
                                                    administracja niestacjonarna:
 
                                                    niedziela:        8.00 - 10.35, ul. Gołębia 9, s. 13
                                                    niedziela:      10.40 - 13.15, ul. Gołębia 9, s. 13
 
 
                              Ćwiczenia – Historia nowożytnej administracji
 
                                                             prawo niestacjonarne
 
                                       niedziela (w terminach zjazdów):        8.00 - 10.15, ul. Krupnicza 33a, s.12 
                                       niedziela (w terminach zjazdów):      10.30 - 12.45, ul. Krupnicza 33a, s. 12
 
 
 
 

Dr Michał Nowakowski

semestr zimowy:

 
 
Wykład - Historia nowożytnej administracji - administracja stacjonarna 
                     
                poniedziałek:  16.45 - 19:00,  Ul. Krupnicza 33a, s. Wykładowa Zielona

 

 

         Wykład - Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji -  administracja niestacjona

                 sobota (w terminach zjazdów): 10.30 - 12.45, ul. Olszewskiego 2, s. 218
 
 
 
Ćwiczenia - Historia nowożytnej administracji - administracja stacjonarna 
 
                  wtorek:       8.00 -  9.30, Ul. Krupnicza 33a, 
                  wtorek:       9.45 - 11.15, Ul. Krupnicza 33a, 
                  wtorek:     11.30 - 13.00, Ul. Krupnicza 33a, 
                  wtorek:     13.15 - 14.45, Ul. Krupnicza 33a, 
 
                              
 
Ćwiczenia – Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji - administracja niestacjonarna:
                                                   
                    niedziela (w terminach zjazdów):        8.45 - 11.00, ul. Gołębia 9, s. 13
                    niedziela (w terminach zjazdów):      11.15 - 13.30, ul. Gołębia 9, s. 13
 
 
 
     semestr letni:
 
 
             Wykład - Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
 
                                 administracja niestacjonarna 
 
                             sobota (w terminach zjazdów): 10.30 - 12.45, ul. Olszewskiego 2, s. 218
 
 
 
              Ćwiczenia – Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
 
                                administracja niestacjonarna
 
                                niedziela (w terminach zjazdów):        8.45 - 11.00, ul. Gołębia 9, s. 13 
                                niedziela (w terminach zjazdów):      11.15 - 13.30, ul. Gołębia 9, s. 13
 
             
 
              Ćwiczenia – Historia nowożytnej administracji
 
                                       prawo niestacjonarne
 
                                niedziela (w terminach zjazdów):        8.00 - 10.15, ul. Krupnicza 33a, s.12 
                                niedziela (w terminach zjazdów):      10.30 - 12.45, ul. Krupnicza 33a, s. 12
 
 
 
© 2011 Powered by ISKRA