Kategorie

Najnowsze wpisy

Opublikowano 4 paź 2017. Autor: Kamil Klonowski

.

.

Zapraszam do korzystania ze strony Katedry Postępowania Administracyjnego UJ

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka

.

.

.

.

————————————————————————————————————————————————————-

BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

1. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z zasadami składania przez studentów oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu usprawnienia egzaminów Katedra prosi o składanie oświadczeń (wzór w zakładce:………) w dniu egzaminu. Oświadczenia odbiorą pracownicy Katedry przed egzaminem. 

2. Uprzejmie informujemy, że zajęcia seminaryjne  rozpoczynają się od 16 października 2017 r.

3. Osoby studiujące w trybach niestacjonarnych na kierunkach: Prawo, Administracja I stopnia i II stopnia, w związku z niemożliwością przystąpienia z ważnych przyczyn do terminów egzaminów wyznaczonych przez Katedrę, mogą zgłaszać do końca 30 października 2017 r. wnioski o wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego  w sobotę w sesji poprawkowej – 1-15 września 2018.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Katedry u Pani Magdaleny Chyry w formie pisemnej. Wniosek należy uzasadnić!

4. Link do instrukcji przygotowania i rejestracji prac magisterskich (licencjackich):

- link (wersja PDF)

Edytuj