Kategorie

Najnowsze wpisy

Opublikowano 4 paź 2017. Autor: Kamil Klonowski

.

.

Zapraszam do korzystania ze strony Katedry Postępowania Administracyjnego UJ

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka

.

.

.

.

————————————————————————————————————————————————————-

BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

1. Uprzejmie informujemy, że zajęcia seminaryjne  rozpoczynają się od 16 października 2017 r.

2. Osoby studiujące w trybach niestacjonarnych na kierunkach: Prawo, Administracja I stopnia i II stopnia, w związku z niemożliwością przystąpienia z ważnych przyczyn do terminów egzaminów wyznaczonych przez Katedrę, mogą zgłaszać do końca 30 października 2017 r. wnioski o wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego  w sobotę w sesji poprawkowej – 1-15 września 2018.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Katedry u Pani Magdaleny Chyry w formie pisemnej. Wniosek należy uzasadnić!

3. Ćwiczenia dla studentów administracji I stopnia studiów niestacjonarnych odbędą się na I zjeździe (13-15.10) od godz. 11.30 do 13.45 w sali nr 6 przy ul. Olszewskiego 2.