MENU

Pracownicy i doktoranci Katedry

dr Mariusz Kotulski

Katedra Prawa Administracyjnego UJ

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku: prawo, ukończył w 1993r. Następnie w 1995r. ukończył studia na kierunku: politologia i nauki społeczne, w Instytucie Nauk Politycznych UJ. W tym samym roku po odbyciu aplikacji zdał egzamin sędziowski.

W 2003 r. obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pracę doktorską i został mu nadany stopień doktora nauk prawnych ze specjalizacją prawo administracyjne.

Od 1993r. pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – najpierw jako asystent, a od 2005r. jako adiunkt. Jednocześnie orzeka jako sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. samorządu terytorialnego, podatków lokalnych, zagospodarowania przestrzennego, prawa miejscowego, mniejszości narodowych.

Ważniejsze publikacje:

1.Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie, Warszawa 2002, wyd. Lexis Nexis
2.Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, w: Samorząd Terytorialny, 2000, nr 1-2
3.Akty prawa miejscowego w świetle uregulowań ustrojowych, w: Kwartalnik Prawa Publicznego, 2001, nr 1
4.Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, w: Samorząd Terytorialny, 2001, nr 11
5.Zmiana lub uchylenie decyzji z zakresu pomocy społecznej, w: Samorząd Terytorialny, 2008r., nr 3

powrótpowrót