MENU

Pracownicy i doktoranci Katedry

dr hab. Joanna Lemańska

Joanna Lemańska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 1997 r.; jest doktorem nauk prawnych (rozprawa doktorska „Koncepcja samorządu województwa na tle porównawczym”). Jest także absolwentką Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ. Od 1997 roku pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Uprawnienia radcowskie otrzymała w 2003 r. Obecnie prowadzi własną kancelarię. Radca prawny w Ministerstwie Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi.

Zainteresowania naukowe z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa inwestycyjnego (w tym z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego), prawa samorządu terytorialnego.

Jest autorką ponad 20 publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego, prawa i postępowania administracyjnego (w tym jednej monografii), licznych ekspertyz i opinii prawnych.

powrótpowrót