spacer

Kontakt
Historia katedry
Pracownicy i dyżury
-
Harmonogram
Sylabusy
Egzaminy
Informacje dla studentów
Informacje dla doktorantów
-
Zebrania katedry
Login
 
Kontakt

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Zakład Postępowania Cywilnego
ul. Grodzka 53
31-001 Kraków,

tel. 012/6631840-sekretariat, mgr Dorota Rymkiewicz

012/663 1858  -prof. dr hab. Sławomir Cieślak, Kierownik Zakładu

012/663 1859 - pracownicy Zakładu
e-mail :

 

 

opracowanie strony: GRID+
spacer