spacer

Kontakt
Historia katedry
Pracownicy i dyżury
-
Harmonogram
Sylabusy
Egzaminy
Informacje dla studentów
Informacje dla doktorantów
-
Zebrania katedry
Login
 
Kontakt

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Zakład Postępowania Cywilnego
ul. Grodzka 53
31-001 Kraków,

tel. 012- 6631840 - sekretariat, mgr Dorota Rymkiewicz

012- 6631858  -  Kierownik Zakładu, dr hab. Radosław Flejszar

012- 6631859 - pracownicy Zakładu

 

 

opracowanie strony: GRID+
spacer