spacer

Kontakt
Historia katedry
Pracownicy i dyżury
-
Harmonogram
Sylabusy
Egzaminy
Informacje dla studentów
Informacje dla doktorantów
-
Zebrania katedry
Login
 
Kontakt

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Zakład Postępowania Cywilnego
ul. Grodzka 53
31-001 Kraków,

tel. 012/6631840-sekretariat, mgr Dorota Rymkiewicz

012/663 1858  - dr hab. Sławomir Cieślak, prof. UJ - Kierownik Zakładu

012/663 1859 - pracownicy Zakładu
e-mail :

 

 

JAGIELLOŃSKIE DNI MEDIACJI 2014 

 

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w  Jagiellońskich Dniach Mediacji "Ile mediacji w państwie, ile państwa w mediacji?" organizowanych przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ wspólnie z Katedrą Socjologii Prawa UJ, Katedrą Teorii Prawa UJ, Katedrą Postępowania Karnego UJ oraz Zakładem Postępowania Cywilnego UJ, które odbędą się w dniach 21-22 listopada 2014 r. w Krakowie.

Podczas obrad obok dyskusji ekspertów zostaną przedstawione wyniki kilkuletnich badań prowadzonych pod kierunkiem Prof. dr hab. Krzysztofa Płeszki na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Projekt "Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym. Teoria i praktyka" finansowany był przez Narodowe Centrum Nauki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji: www.centrumars.confer.uj.edu.pl. 

                                                    dr hab. Sławomir Cieślak, prof. UJ

 

 

 

 

 


 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 września 2014 r. po długotrwałej chorobie w wieku 62 lat zmarł doktor Ryszard Więckowski, wieloletni pracownik Katedry, a następnie Zakładu Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odszedł wspaniały Kolega, ceniony naukowiec i pedagog oraz wychowawca wielu pokoleń prawników, który pozostał oddany swojej pracy do ostatnich dni.

 

Pracownicy Zakładu Postępowania Cywilnego UJ

 

opracowanie strony: GRID+
spacer