Ph.D. Agnieszka Kastelik-Smaza

  1. “Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki” [Preliminary rulings of the Court of Justice of the European Communities and the protection of rights of individuals], Wolters Kluwer, Warszawa 2010 / “Das Vorabentscheidungsverfahren aus der Sicht des individuellen Rechtsschutzes”, Nomos, Baden-Baden 2010 (published in polish and german),
  2. “Polska może odpowiadać za zaniechania sądów” [Poland can be held accountable for courts’ failure to act], Rzeczpospolita nr 76/2006, s. C4,
  3. “Pojęcie sądu w prawie polskim i europejskim a status izb morskich” [The definition of court in polish and european law and the status of naval chambers], Państwo i Prawo nr 9/2006, s. 94-106,
  4. “Procedura pytań prejudycjalnych a ochrona praw jednostki” [Preliminary rulings procedure and the protection of rights of individuals], in: „Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce” pod red. C. Mika, Toruń 2006, s. 155-169,
  5. “Konsekwencje naruszenia obowiązku skierowania pytania prejudycjalnego do ETS” [Consequences of violating the obligation to refer preliminary questions to the ECJ], Europejski Przegląd Sądowy nr 2/2007, s. 24-31.