Ph.D. Aleksandra Czekaj

  1. Sądownictwo polubowne [Arbitration] (in:) Jura 2003, No 9, pp. 8-9.
  2. Konferencja Międzyrządowa 2003 [Intergovernmental Conference 2003] (in:) Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA, No 1, pp. 1-3.
  3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ciosem wymierzonym w inwestycje budowlane, [The planning and spatial development statute as a strike at construction investment], Lovells Warsaw Legal Bulletin, X. 2004, pp. 6-9 (co-author).
  4. Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Baumbast i R. [A gloss to the ECJ judgment on Baumbast and R. case] (in:) Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego, Kraków, 2004, Vol. II, pp. 186-203.
  5. Relacje duńskiego rządu z parlamentem w sprawach europejskich [Relations between the Danish government and parliament in the European matters] (in:) Przegląd Sejmowy, 2006, No 3 pp. 59.
  6. Unijny instruktaż [nt. regulacji dotyczących HACCP], [The european instruction to HACCP regulations], Cukiernictwo i Piekarstwo, 2006, no 5, pp. 81-82.