Ph.D. Katarzyna Tosza

  1. Zasada państwa pochodzenia w regulacjach sektorowych Wspólnoty Europejskiej, [The principle of state of origin in sectoral provisions of the European Community] [in:] „Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje”, ed. S. Biernat, S. Dudzik, Wolters Kluwer, 2009, pp. 191-218
  2. Współpraca Stanów Zjednoczonych ze Wspólnotami Europejskimi w dziedzinie ochrony konkurencji, [Cooperation of United States and the European Community in the field of competition protection], Europejski Przegląd Sądowy nr 1/2009, pp. 28-35
  3. Efficiencies in Article 82 EU: An illusionary defence?, Concurrences No 4-2009.
  4. Payment card systems as an example of a two-sided market – a challenge for antitrust authorities, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies Vol. 2009, pp.125.