mgr Adam Doniec

  1. Okoliczności odmowy udzielenia licencji konkurentom przez przedsiębiorstwo dominujące jako nadużywanie pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 TWE – glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T – 201/04 Microsoft przeciwko Komisji, ”Glosa -Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach”, Nr 3/2009
  2. Praca zbiorowa pod red. M. Westfala, Prawo Unii Europejskiej. Testy dla studentów, Warszawa 2007
  3. Glosa do wyroku TS z dnia 3 września 2009 r., C-322/07 P, C-327/07 P i C-338/07 P, LEX/el 2010
  4. Glosa do wyroku SPI z dnia 29 kwietnia 2004 r., T-236/01, T-239/01, T-244/01 do T-246/01, T-251/01 i T-252/01, LEX/el 2010
  5. Glosa do wyroku SPI z dnia 8 lipca 2008 r., T-99/04, LEX/el 2009
  6. EU Courts’ Jurisdiction over and Review of Decisions Imposing Fines in EU Competition Law; Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies vol. 2010, 3(3), s. 235 i n. (razem z Mariuszem Baranem)